איך מתחלקת ירושה ללא צוואה

מה קורה שאדם נפטר ולא משאיר אחריו צוואה ?

איך מתחלקת ירושה ללא צוואה, כאשר אדם הולך לעולמו, עזבונו יחולק בהתאם לחוק. קרי אם השאיר צוואה עזבונו יחולק בהתאם להוראות הצוואה שהותיר אחריו, ואם לא בהתאם לחוק הירושה.

 • מה היא הדרך החוקית והנכונה ?
 • מהי שיטת הירושה בישראל ?
 • מי הם היורשים החוקיים ?
 • מהו סדר הירושה הנכון ?
 • למי יש זכות ראשונים בירושה ?
 • ידועים בציבור יורשים ?
 • כיצד יתחלק העיזבון בין היורשים השונים על פי דין ?
 • מהם כללי העדיפות בין היורשים השונים על פי החוק ?
 • מהו החלק של כל אחד מבני המשפחה בעיזבון ?
 • מהן הזכויות של בן/בת הזוג בעיזבון ?
 • כיצד יש לחלק את הירושה בין האחים של המנוח/ה ?
 • מה חלקם של הורי הורים בעיזבון ?
 • מה חלקה של המדינה בעיזבון במקרה כשאין צוואה ?

ניתן להיעזר במחשבון ירושה שפיתח עו”ד ארז קרט כדי לדעת איך מתחלקת ירושה ללא צוואה.

לחצו כאן לקבלתו.

מחשבון ירושה הינו מחשבון ללא עלות (חינם) שמטרתו לספק מידע ראשוני כיצד יתחלק העיזבון בין היורשים השונים על פי דין. כלומר בעזרתו ניתן לדעת איך מתחלקת ירושה ללא צוואה.

מחשבון ירושה
מחשבון ירושה
איך מתחלקת ירושה ללא צוואה
כאשר אדם הולך לעולמו, עזבונו יחולק בהתאם לחוק. קרי אם השאיר צוואה עזבונו יחולק בהתאם להוראות הצוואה שהותיר אחריו, ואם לא בהתאם לחוק הירושה. 

איך מתחלקת ירושה ללא צוואה - שלושה ענפים מרכזיים

כאמור אם אדם נפטר מבלי שערך צוואה, עיזבונו (כספים, נדל”ן, מיטלטלין, רכוש, זכויות וכו’) יחולק בין קרובי משפחתו, בהתאם לכללי חלוקה ברורים שנקבעו בחוק הירושה. 

חוק הירושה קובע שלושה ענפי ירושה מרכזיים (המכונים “פרנטלות”) בעת חלוקת ירושה ללא צוואה.


דרגה ראשונה – ענף הצאצאים – ילדים, נכדים, נינים.

דרגה שניה – הורים וצאצאיהם – הורים, אחים.

דרגה שלישית – הורי הורים (הסבים והסבתות)

היורשים מהדרגה הראשונה עדיפים על אלה שבשנייה, ואלה עדיפים על היורשים מן הדרגה השלישית.
לפיכך, די בקיומו של יורש אחד מן הדרגה הראשונה כדי שאלה בדרגה השנייה לא יירשו, ודי בקיומו של יורש אחד מהדרגה השנייה כדי שאלה שבדרגה השלישית לא יירשו.

בקיצור הכלל של איך מתחלקת ירושה ללא צוואה, הוא ככל שאין אף יורש בענף הראשון, עוברים לענף השני, ואם אין יורשים בענף השני עוברים לענף השלישי.

איך מתחלקת ירושה ללא צוואה - שלושה ענפים מרכזיים
שאין אף יורש בענף הראשון, עוברים לענף השני, ואם אין יורשים בענף השני עוברים לענף השלישי

איך מתחלקת ירושה ללא צוואה - חלקו של בן/בת הזוג של הנפטר/ה

כשבאים לבדוק איך מתחלקת ירושה ללא צוואה, ראשית יש לברר האם למנוח/ה היה נשוי/ה בעת שהוא נפטר/ה, דרך אגב בן/בת הזוג הוא הקרוב היחיד שאינו קרוב בקשר דם שהוא גם יורש על פי דין.
היה וכן, לבן/בת הזוג גם זכות בעזבון הנפטר וכן זכות בלעדית לקבל את המטלטלין ואת מכונית הנוסעים של המנוח/ה, אם הייתה לו כזו.

יודגש כי אלמנה זכאית לקבל מן העיזבון גם את דמי כתובתה ותוספת כתובה, ובנסיבות מסוימות היא יכולה גם לדרוש מזונות מן העיזבון, וזאת ללא קשר איך מתחלקת ירושה ללא צוואה.

נקודה חשובה איך מתחלקת ירושה ללא צוואה הבן או בת הזוג יורשים עם כל ענף, אולם חלקם בירושה שונה מענף לענף.
כאן גם המקום להדגיש כי לפי סעיף 55 לחוק הירושה, ידוע/ה בציבור יורשים את בן/בת זוגו/ה, לאחר הפטירה, באופן זהה ירושה של בן זוג נשוי כל עוד המנוח/ה לא היו נשואים בעת פטירתם.

איך מתחלקת ירושה ללא צוואה - ירושת בן_בת הזוג

איך מתחלקת ירושה ללא צוואה - הענף הראשון – ענף הצאצאים

זכות הראשונים בירושה מתחלקת שווה בשווה בין בן הזוג של הנפטר ובין ילדיו של הנפטר. בן הזוג מקבל מחצית מן הירושה, והילדים מתחלקים שווה בשווה במחצית הנותרת.

מספר דגשים:

 • אם הילדים נפטרו, יורשים צאצאיהם – נכדיו, ואם הם נפטרו – ניניו.

 • אם ילד אחד נפטר לפני המוריש, ואין לו צאצאים, יורשים האחים שלו את חלקו בחלקים שווים.

 • אין הבדל בין ילד מחוץ לנישואין לילד מנישואין.

 • ילד מאומץ יורש את הוריו, וחלקו בירושה שווה.

 • אין חשיבות לעובדה שהוריו של ילד אינם נשואים זה לזה – קרבת הדם היא הקובעת.
איך מתחלקת ירושה ללא צוואה - הענף הראשון – ענף הצאצאים
איך מתחלקת ירושה ללא צוואה - יורשים הנכדים
אם הילדים נפטרו, יורשים צאצאיהם - נכדיו.
איך מתחלקת ירושה ללא צוואה - יורשים הנינים
אם הילדים נפטרו, וגם הנכדים נפטרו, יורשים צאצאיהם - הניניים

איך מתחלקת ירושה ללא צוואה - הענף השני – הורים וצאצאיהם

אם למוריש אין ילדים, יורשים הוריו בחלקים שווים. בן הזוג מקבל מחצית מן העזבון, והורי הנפטר מתחלקים שווה בשווה במחצית הנותרת.

מספר דגשים:

 • עיזבון של נפטר שהותיר אחריו בן זוג אך לא הותיר ילדים, נחלק שווה בשווה בין בן הזוג ובין הורי הנפטר.

 • אם הנפטר הותיר אחריו בן זוג, אך לא הותיר אחריו הורים אלא אחים בלבד, העיזבון יחולק 2/3 לבן זוג ו-1/3 הנותר מתחלק בין האחים באופן שווה ביניהם.
  בנוסף יורש בן הזוג אף את מלא הזכויות בדירה בו התגורר יחד עם המנוח בשלוש השנים האחרונות לחייו וכן את המטלטלין המשמשים את דירת המגורים ומכונית הנוסעים.
איך מתחלקת ירושה ללא צוואה - הענף השני – הורים וצאצאיהם
איך מתחלקת ירושה ללא צוואה - אין הורים יורשים האחים
אם הנפטר הותיר אחריו בן זוג, אך לא הותיר אחריו הורים אלא אחים בלבד, העיזבון יחולק 2/3 לבן זוג ו-1/3 הנותר מתחלק בין האחים באופן שווה ביניהם

איך מתחלקת ירושה ללא צוואה - ירושת מלוא דירת המגורים המשותפת של המוריש/ה ובן/בת הזוג

בן/בת הזוג יקבלו את כל חלקו של המוריש/ה בדירת המגורים המשותפת, ובנוסף 2/3 מהנותר משאר העיזבון, אם בעת מותו של המוריש/ה מתקיימים כל התנאים הבאים:

  1. מתקיים התנאי לירושת שני שלישים מהעזבון. כלומר, אם המוריש/ה לא הניח אחריו ילדים, נכדים או הורים, אלא לכל היותר אחים, אחיינים או סבים.

  2. בן/בת הזוג היה נשוי/ה למוריש/ה שלוש שנים לפחות.

  3. בני הזוג גרו בדירת המוריש/ה, שנכללת (כולה או חלקה) בעיזבון.

איך מתחלקת ירושה ללא צוואה - הענף השלישי – הורי ההורים

אם למוריש אין הורים בחיים ולא אחים עזבונו מתחלק בין ארבעת הורי ההורים ובאם מי מהם אינו בין החיים עובר חלקו לצאצאיו.
בן הזוג מקבל שני שליש מן העזבון, והורי הורים וצאצאיהם של הנפטר מתחלקים שווה בשווה בשליש הנותר. בנוסף יורש בן הזוג אף את מלא הזכויות בדירה בו התגורר יחד עם המנוח בשלוש השנים האחרונות לחייו וכן את המטלטלין המשמשים את דירת המגורים ומכונית הנוסעים.

מספר דגשים:

 • אם אין הורי הורים חיים ויש בן/בת זוג בן הזוג הנותר בחיים יורש את כל העיזבון.

 • אם למנוח אין קרובי משפחה כפי שצויין, כלומר ילדים, נכדים, הורים, אחים, אחיינים או סבים, בן הזוג הנותר בחיים יורש את כל העיזבון.
איך מתחלקת ירושה ללא צוואה - הורי הורים
איך מתחלקת ירושה ללא צוואה - אין הורי הורים בן הזוג יורש הכול
אם אין הורי הורים חיים ויש בן/בת זוג בן/בת הזוג הנותר בחיים יורש את כל העיזבון

איך מתחלקת ירושה ללא צוואה - הענף הרביעי – המדינה.

ירושתו של נפטר ערירי עוברת לניהול האפוטרופוס הכללי, ונשמרת מספר שנים כדי לאפשר ליורשים שיתגלו לקבל את הירושה, לאחר חלוף זמן הקבוע בחוק, עובר העזבון למדינה.

מספר דגשים:

 • המדינה חייבת להקדיש את כספי העיזבון למטרות חינוך, מדע, בריאות ועוד.

להקדים תרופה למכה - הפתרון השלם והמשתלם: צוואה חסינה™

עריכת צוואה (תכנון עיזבון) נחשב באופן מסורתי למורכב, מפחיד ויקר. אבל – יש חלופה שמאפשרת לרבים ליצור בקלות ובעלויות סבירות צוואה תקפה מבחינה חוקית ואמינה מאוד.

היא נקראת: צוואה חסינה™.
מכיוון שתחום הליגלטק (יישום טכנולוגיה בעולם המשפט ובעבודת עורכי הדין) יקר לליבו של עו”ד קרט, לקח על עצמו לבנות מערכת טכנולוגית מתקדמת, משולבת בבקרה של עורך דין ירושה, ונקראת צוואה חסינה™. המערכת מבוססת על הניסיון הרב שצבר בתחום דיני הירושה כדי שכל אחד יכול להשתמש בה כדי ליצור צוואה בלווי עורך דין מומחה לדיני ירושה.
בתהליך הזה מוטמעים בצוואה מנגנונים חכמים ויצירתיים למניעת סכסוכים בין יורשים ובמשפחה בכלל. התוצאה המתקבלת – הצוואה ברורה ומדויקת ובכך נמנע סילוף רצון המצווה, ככתוב רצונו של אדם כבודו.

צוואה חסינה™

כספת סייבר™ חלק אינטגרלי מצוואה חסינה™

מערכת צוואה חסינה™ מאפשרת בקלות את שילוב כספת סייבר™ בתוך הצוואה כחלק אינטגרלי מהמערכת.
כאמור כספת סייבר™ היא שירות ירושה דיגיטלי מתקדם  מבוסס על פלטפורמה מקוונת, מאובטחת ,אשר מאפשרת לבעלים שלה, לאחסן בתוכה בצורה מסודרת ובטוחה את כל המידע החשוב להם, לרבות פירוט כלל הנכסים שבבעלותם, הן המוחשיים והן הדיגיטליים. כספת סייבר™ ניתנת לעדכון על ידי הבעלים שלה בכל רגע נתון באופן מקוון וללא תלות בגורם חיצוני כלשהו. תוכנה ייחשף רק בבוא היום – קרי ליורשים על פי צוואה רק לאחר אחרית שנותיהם ו/או למיופי כוח על פי ייפוי כוח מתמשך רק לאחר שבעלי הכספת איבדו את כשירותם.

לסיכום

צוואה חסינה™ מספקת פתרון מלא ואמין במחיר שווה לכל נפש:

 • מוודאת שרצון המצווה יתקיים.
 • מונעת סכסוכים.
 • מונעת סכנה של ביטול הצוואה.
 • מאפשרת עדכון מצב הנכסים בקלות, ללא צורך בעריכת מחדש באמצעות שילוב כספת סייבר™.
 • חסכונית.
 • זמינה.
 • נוחה לשימוש ונגישה מכל מקום וזמן.

חדש ומומלץ - קביעת פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו"ד ארז קרט

עו”ד ונוטריון ארז קרט מתמחה באופן ייחודי ובהיקף פעילות נרחב בנושאי ירושה, צוואות, עיזבון, הגנה על צוואה והתנגדות לצוואות ומשמש סגן יו”ר ועדת צוואות, ירושה ועזבונות של לשכת עורכי הדין. עו”ד ארז קרט הוא מייסד צוואה חסינה™ וכספת סייבר™. מקיים מרכז סיוע לנפגעי צוואות, והמפתח של מחשבון הירושה שמאפשר חישוב חלקו של כל יורש במקרה שאין צוואה.

כעת יש באפשרותכם לקבוע פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו”ד ארז קרט.

עו"ד ונוטריון ארז קרט
רשימת קישורים חשובים

ניתן להיעזר במחשבון ירושה שפיתח עו”ד ארז קרט כדי לדעת איך מתחלקת ירושה ללא צוואה.

לחצו כאן לקבלתו.

מחשבון ירושה הינו מחשבון ללא עלות (חינם) שמטרתו לספק מידע ראשוני כיצד יתחלק העיזבון בין היורשים השונים על פי דין. כלומר בעזרתו ניתן לדעת איך מתחלקת ירושה ללא צוואה.

מחשבון ירושה
מחשבון ירושה

מצב לא מקוון

הצ'קליסט לעריכת צוואה שמונעת סכסוכים במשפחה

בהנחיית עו"ד ארז קרט

מומחה לדיני ירושה וצוואות

דילוג לתוכן