ת"ע 58807-07-20 - האם המנוח הותיר אחריו צוואת שכיב מרע

בית המשפט לענייני משפחה חדרה - נתבקש לדון בסוגיה האם המנוח הותיר אחריו צוואת שכיב מרע, ובה הוא מוריש את כל רכושו לאחד הילדים שגר איתו כל ימי חייו.

בית משפט לענייני משפחה בחדרה

ת”ע 15455-07-19פלונים ואח’ נ’ פלוני
ת”ע 27538-09-19פלוני ואח’ נ’ פלונים
ת”ע 27451-09-19פלונים ואח’ נ’ פלוני
ת”ע 12147-06-20פלונים נ’ פלוני
ת”ע 58807-07-20פלוני נ’ פלונים

עניינו של פסק דין זה במספר הליכים בין הצדדים. המחלוקת העיקרית נוגעת לשאלה האם אביהם המנוח של הצדדים, ——- ז”ל, שנפטר x.x.2018הותיר אחריו צוואת “שכיב מרע,” ובה הוריש למשיב את כל רכושו, ולחילופין כי יש להורות על מתן צו ירושה על פי דין.  
1. להלן יפורטו הליכים בין הצדדים:
א. ת”ע – 15455-07-19בקשת המבקשים למינוי מנהל עיזבון זמני.
ב. – 27452-09-19בקשת המבקשים למתן צו ירושה אחר המנוח.
ג. – 27538-09-19התנגדות המשיב למתן צו ירושה.
ד. – 12147-06-20 התנגדות המבקשים לבקשת המשיב למתן צו קיום צוואת שכיב מרע
ה. – 58807-07-20בקשת המשיב למתן צו קיום צוואת שכיב מרע
 
לפני כבוד השופט טל פפרני
המבקשים .1פלוני ת”ז ———.2פלונית ת”ז ———באמצעות ב”כ עו”ד גיא אבידן
נגד
המשיב פלוני ת”ז ——— באמצעות ב”כ עו”ד ברק אברמוב

בעניין עיזבון המנוח ——–, אשר נשא בחייו ת”ז ———

פסק דין

.2 הצדדים אחים, ילדיהם של ההורים המנוחים —— ז”ל שנפטרה ביום x.x.1989ו—— ז”ל שנפטר ביום x.x.2018מטעמי יעילות ופשטות יכונו הצדדים גם בשמותיהם הפרטיים. 

.3 ביום ,30.5.2019לאחר פטירת האב המנוח, הגישו המבקשים בקשה לצו ירושה אחר המנוח. 

ביום 30.6.2019הגיש המשיב התנגדות לבקשה. לפיכך, ועל פי הוראות סעיף 67א(א)(1) 6 לחוק  הירושה הורתה הרשמת לענייני ירושה על העברת התיק לשמיעה בפני בית המשפט לענייני משפחה.

טענות המשיב בתמצית 

.4 משך כל השנים הוא התגורר בדירת המנוח, ברחוב ———, הידוע כחלק מחלקה — בגוש — —- (להלן: “בית המגורים”). הקשר שלו עם אביו היה קרוב מאוד, ואף התחזק בשנות חייו האחרונות של האב. במהלך השנים בהן עבד הפקיד את משכורותיו לחשבונו של האב, והשקיע כספים בבניית בית המגורים, שיפוצו ואחזקתו. 

.5 לטענת המשיב, הותיר אחריו המנוח צוואה בעל פה, אשר נערכה מספר שבועות לפני פטירת האב המנוח, בעודו מאושפז בבית חולים כשמצבו הבריאותי קשה. לדבריו, מדובר בצוואת “שכיב מרע”  משמעות מונח זה בסעיף 23 לחוק הירושה. לצוואה היו מספר עדים אובייקטיביים ועקב מצבו הרפואי של האב, לא הספיק לערוך צוואה בכתב. 

.6 המשיב טוען כי הוא התגורר בנכס כל ימי חייו. בשנת 2018התגורר תקופה ועבד ב——–עקב התדרדרות במצבו הרפואי של האב המנוח, הותיר את כל רכושו ב ——— וחזר ביום x.x.2018 לישראל, ומאז לא זז ממיטתו של אביו יומם ולילה. לאחר מספר ימים, מנהל המחלקה שוחח עמו ומסר לו כי למנוח גידול סרטני גדול מאוד בריאות, בשלב סופני, ונותרו לו 4 ימים בלבד לחיות, ועל המשפחה להתחיל להיערך. בבדיקות שנערכו לאחר מכן נמצאו גידולים סרטניים נוספים בראשו של האב המנוח. 

.7 המנוח ציין בפני המשיב מספר פעמים כי הוא מוריש לו את כל ביתו ואת כל רכושו וביקש ממנו לערוך צוואה שבה יהיה רשום שהבית שלו באופן רשמי. המשיב סירב ואמר לו שיעשו זאת כאשר יחזור להתגורר בביתו בצורה מסודרת. 

.8מיד לאחר לוויית המנוח החלו המבקשים לשוחח על אופן חלוקת ירושת האב המנוח. המשיב לדבריו סירב לשוחח על כך, והיה בטוח כי במסגרת היחסים עם אחיו יקבל לבעלותו את בית המגורים של המנוח. לאחר תקופה של כ- ירושת המנוח. המשיב לא היה מודע לזכויותיו וסבר כי דברי האב בפניו ובפני העדים לא יעזרו ועליו להגיע להסכמות עם אחיו בדבר אופן חלוקת עיזבון האב.

טענות המבקשים בתמצית 

.9 לא הייתה צוואה בעל פה ויש ליתן צו ירושה בעניינו של האב המנוח, אשר במסגרתו יחולק עיזבונו של האב לשלושת האחים באופן שווה ביניהם. במועד הנטען שבו ציווה האב המנוח את רכושו, לא היה במצב שיכול לדבר.

.10המבקשים מכחישים כי המשיב סעד את האב המנוח בשנותיו האחרונות, ולדבריהם בשנת ,2017השנה האחרונה לחיי האב, עבר המשיב להתגורר ב ——— בין השנים המשיב התגורר בדירות שכורות מחוץ לבית המגורים, מרבית שנותיו המשיב לא עבד, הוא חסר מקצוע, משולל חשבון בנק ומשך כל השנים נתון בחובות ואינו עובד.  
.11המשיב מודע לכך כי יש לחלק את הנכס בין שלושת האחים, ולפיכך, ניהל עם המבקשים מו”מ לרכישת ביתו של האב המנוח, ואף שכר מהמבקשים את בית המגורים ועבר לגור שם לאחר כשנה במהלכה שהה ב ———, ולצורך כך נחתם הסכם שכירות ביום .1.5.2018לנוכח מצבו הכלכלי של המשיב הסכימו המבקשים לדחות את תשלומי דמי השכירות ואף הסכימו לשתף פעולה על מנת למכור למשיב את חלקם של המבקשים בבית המגורים ( .)2/3במסגרת  
המו”מ הזמינו האחים שמאי מקרקעין וביום 22.7.2018התקבלה חוות דעתו של השמאי — ——–, ובה צוין כי מטרת חוות הדעת לאמוד את שווי הזכויות בנכס, כי מזמין חוות הדעת הוא המבקש 1ובעת ביקור בנכס נכח גם המשיב. 123

4

.12האב המנוח נהג לתעד את כל מחשבותיו ורצונותיו בכתב, ומעולם לא כתב בשום מקום כי הוא רוצה להוריש את הבית למשיב ואף לא אמר זאת לחבריו הקרובים. 56

7

.13משהמו”מ בין האחים לא צלח, ובתגובה לבקשת המבקשים להסדיר סופית את חלוקת העיזבון, המשיב איים על חייהם, ואף שפך חומר דליק, הדליק אש, ועקב כך נפתח תיק במשטרת ישראל ומתנהלת חקירה פלילית כנגד המשיב. עברו של המשיב מלמד על כך שמדובר באדם אלים, בלתי אמין, הסתבך בעבר בעבירות סמים בחו”ל, מסובך בחובות כבדים וסיבך גם את האב המנוח בחובותיו. לצורך ניסיון השתלטות על בית המגורים, החל המשיב לזייף מסמכים, וביקש מקרובי משפחה וחברים להמציא לידיו מסמכים התומכים בטענה כי האב הותיר אחריו צוואה בעל פה, מדובר במסמכים שנערכו בעקבות, .29.5.2019- ו25.5.2019 בתאריכים8910111213
16
.14ביום 27.2.2020התקיים קדם משפט. בהעדר הסכמות נקבע התיק לשמיעת ראיות. כמו כן, הוריתי על מינוי שמאי לצורך הערכת דמי השימוש הראויים. 1718
19
.15ביום 4.8.2020התקבלה חוות דעת השמאי ———- בהתאם לחוות הדעת מדובר במקרקעין בשטח של כ- 560מ”ר. על גבי המקרקעין בנוי בית מגורים ותיק חדבשטח של 71.65מ”ר. במשך השנים מומשו תכניות בניה הכוללות תוספת מחסן בשטח של כ- בשטח של 27.88מ”ר בבניה קלה. כיום מדובר בשתי יחידות עצמאיות הממוקמות במרחק של כ- 1.5מטר בלבד: בית המגורים הוותיק בשטח כמערבית שהוקמה ללא חיבור לבית הקיים ומשמשת כיחידת דיור עצמאית בנויה בניה קלה עם חיפוי עץ וגג משופע, בשטח כ- 20-משפחתי, חד-קומתי, 2122232414מ”ר, תוספת ממ”ד/שיפור מיגון בשטח של 12מ”ר (שלא בוצעה בפועל,) והרחבת הבית

פרוץ הסכסוך

15 – 71.65מ”ר, בו מתגורר המשיב יחידה 25

26

38.88מ”ר הכוללת סלון, מטבחון, חדר שינה וחדר רחצה. 27

יחידת המגורים מוחזקת על ידי דיירת. על פי הערכת השמאי, דמי השכירות הראויים לבית המגורים הוותיק כ- ₪ 3,400לחודש, ודמי השכירות ליחידת הדיור כ1– ₪ 2,000לחודש. 2

העדים מטעם המשיב 3

.16ביום 16.7.2020התקיימה ישיבת הוכחות. במועד זה העיד מר ———–, אשר זומן כעד מטעם המשיב (עמ’ ,4ש’ 7חברי ילדות. כאשר מצבו של האב התדרדר, ביקש ממנו המשיב, ששהה אותה עת בחו”ל, לגשת לבית החולים לראות מה מצבו של האב. העד עדכן את המשיב ודאג לו לכרטיסי טיסה ובאותה עת האב היה על ערש, שפוי, בהכרה (עמ’ בבית ולא עזרה. בכל הנוגע לבית, המשיב היה הילד המועדף והבית של המשיב (עמ’ כאשר נשאל מה אמר האב ביחס לבית, השיב העד כי האב תמיד טען שהבית שייך למשיב. בחקירתו הנגדית, העד נשאל היכן עבד המשיב בולדבריו הוא אינו זוכר (עמ’ 9שילם את חובותיו של המשיב (עמ’ ,10ש’ .)254
14
.17מטעם המשיב העיד העד מר ——– (עמ’ ,14ש’ )19אשר ערך זיכרון דברים מיום ( 25.5.2019נספח ה’ לת/ 2מדוע ערך את זיכרון הדברים, והשיב ש”ידעו שזה של המשיב.” העד נשאל מדוע בזיכרון הדברים לא נכתבו דבריו של המנוח כפי שהוא אמר אותם ולדבריו, אנחנו לא עורכי דין (עמ’ ,19ש’ .)14העד נשאל אם המנוח סיפר לו ולאחותו את רצונותיו והשיב כי הוא שאל את המנוח מה שלומו והמנוח עשה תנועה של הנהון עם הראש, לשאלה מדוע לא ענה, השיב כי הוא היה תשוש (עמ’ ,21ש’ 6אמר: זה של המשיב, אל תדאגי, הכל של המשיב (עמ’ ,21ש’ .)18לדבריו, בזמן השיחה המשיב נכח במקום (עמ’ ,22ש’ .)24העד נשאל על כך שבזיכרון הדברים שערכה אחותו (נספח ו’ לת/ 2,24ש’ .)14העד נשאל גם מדוע לא הקליטו או צילמו את המנוח ולדבריו, חשב שזה מספיק (עמ’ ,24ש’ .)21העד נשאל האם הוא הבין שדברי המנוח מהווים צוואה ולדבריו, הבין שזו הודעה (עמ’ ,25ש’ 1ש’ 815.)מדובר בשכן המתגורר בקרבת מקום (עמ’ ,15ש’ .)25העד נשאל 161718 1920.)לדבריו, אחותו ——- דיברה עם המנוח ושאלה אותו והוא 21222324 2526)ציין שהמנוח רצה לערוך צוואה אבל לא היה יכול ולדבריו, לא חשבו לעשות זאת (עמ’ .)העד נשאל על כך שהתשובות הרפואיות אודות מצבו של המנוח התקבלו רק ביום 7.2

.)בעדותו הראשית, העיד כי הוא מכיר את המשיב מגיל 9והם 5

6

7

,4ש’ .)23לדבריו, האחות ——- לא היתה 8

,7ש’ 9 .)4

10

– 10השנים שקדמו לפטירת האב המנוח, 11

,ש’ ,)19למשיב לא היה חשבון בנק (עמ’ ,9ש’ ,)24האב המנוח 12

13 .)לאחר מכן אישר כי העד לא אמר שהוא רוצה לכתוב צוואה (עמ’ 27 ,25

28

וכי ביום .6.2אף אחד לא ידע מה מצבו הרפואי של המנוח, אך לדבריו זה לא היה כך. העד נשאל כיצד ייתכן שחמישה ימים לאחר האירוע שבו שפך המשיב חומר דליק על המבקשים והדליק מצית, פתאום מופיע זיכרון הדברים, ולדבריו כנראה שהמשיב פנה אליה ואמר שרוצים להעיף אותו מהבית (עמ’ ,35ש’ .)241234

5

.18העד מר ——–, עדותו הראשית נערכה בתצהיר שסומן ת/ המשיב. העד נשאל האם הוא והאב המנוח ניהלו שיחה על הירושה ולדבריו, מעולם לא (עמ’ ,43ש’ .)5העד אישר התקיים מו”מ בין האחים לבקשתו של של האחים בדירת המגורים (עמ’ ,45ש’ 2והשיב כי המשיב עבד בחברת ה—— ותאורה במשך כשנה (עמ’ ,47ש’
11
.19העדה הגב’ ———- (עמ’ ,49ש’ 4שערכה (נספחים ו’ ו-ז’ לת/ 2למשיב, “בני בית”, דואגים אחד לשני, וקרובים מאוד מאוד (עמ’ ,50ש’ .)11העדה נשאלה מדוע לא כתבה בזיכרון הדברים אם דבריו של המנוח כלשונם (עמ’ ,54ש’ היה מאחר והיא פחדה, האחים רבו כל הזמן. העדה נשאלה מדוע לא כתבה את זיכרון הדברים בזמן אמת כאשר נאמרו הדברים ולדבריה, הדבר קשור בהתנהלותו הכללית של המנוח (עמ’ ,55ש’ 2(עמ’ ,56ש’ .)17כי המשיב נכח בחדר בזמן שהדברים נאמרו (עמ’ ,58ש’ .)14העדה נשאלה מדוע כאשר שמעה את דבריו של המנוח לא התייעצה עם עורך דין מה עליה לעשות, והשיבה כי היא לא ידעה שצריך לעשות זאת (עמ’ ,61ש’ )22וסיפרה כי המנוח הצהיר בפניה על צוואתו, ולדבריה: לא ידעה כי עליה לעשות זאת [עמ’ 61 ש’ .]22העדה נשאלה על זיכרון הדברים שערכה [נספח ז,]’ שם נרשם כי המנוח אמר לה שנתן לשני ילדיו כספים ממכירת ביתו בשנת .2009לדבריה, הדברים נאמרו “לא בבית החולים, כל החיים” [עמ’ 69ש’ 1את כל מה שרשום בנספח ז’ [עמ’ 69ש’ .]22כאשר נשאלה העדה מדוע לא הציעה כי המנוח יחתום על צוואה השיבה כי: “הוא לא יכול היה לחתום מבחינה פיזית, הוא היה גמור, הוא 2425.]כאשר עומתה העדה עם הסתירות בגרסתה, אישרה כי המנוח לא אמר 262728

.1העד הינו חבר ילדות של 6

7

המשיב שביקש לרכוש את חלקם 8

.)העד נשאל על מקומות העבודה שבהם המשיב עבד 9

10 .)2

,)הינה דודתו של המשיב. העדה נשאלה על זיכרון הדברים 12

)ואישרה כי היא זו שערכה מסמכים אלו. העדה קרובה מאוד 13

14

,)11לדבריה הדבר 15

16

17

.)העדה לדבריה שאלה את המנוח האם ערך צוואה והוא לא ענה מילה 

לאחר מכן אמר לה המנוח, הבית של המשיב (עמ’ ,57ש’ .) העדה אישרה 

.העדה נשאלה פעם נוספת מדוע לא פנתה לעו”ד בזמן אמת 

לא זז.” [עמ’ 70ש’ .]10כאשר נשאלה מדוע לא צילמה את המנוח אומר את הדברים השיבה: “אני לא ידעתי, לא ידעתי.” [עמ’ 70ש’ .]15כאשר נשאלה העדה להדברים, מיד לאחר האירוע הקשה בו תקף המשיב את אחיו וניסה להציתם, השיבה כי באותו היום הגיעו המבקשים וסרבו לפנות את הדירה [עמ’ 73ש’ 1

גבי התזמון בו נערך זיכרון 2

3

4 .]8

5

.20העדה הגב’ ——— [עמ’ 81ש’ 8ד.’ מכירה את המשפחה שנים רבות, והקשר עם המשיב התחזק ב81ש’ .]25לדברי העדה, המנוח אמר לה שהוא יודע שלא יצא מזה ושהוא חייב לדאוג למשיב [עמ’ 83ש’ .]20לדברי העדה, היא ספרה למשיב על דברי המנוח זמן קצר לאחר מכן יום יומיים [עמ’ 85ש’ .]26העדה נשאלה על מנהגו של המנוח לכתוב את קורות חייו, ולדבריה לא ידעה על כך, וגם לא עלה כך שבכתביו לא רשם כי הוא מתכוון לתת את הבית למשיב [עמ’ 90 ש’ 1ולדבריה, אלו לא דבריו של המנוח [עמ’ 91ש’ .]12891011 1213 .]העדה נשאלה האם המנוח אמר לה שהוא רוצה לערוך צוואה כפי שכתבה בנספח ד’,

.]העדה ערכה זכ”ד לצוואה מיום 29/5/19שסומן כנספח 6

– 5השנים האחרונות [עמ’ 7

14

העדים מטעם המבקשים: 15

.21העדה הגב’ ——– [עמ’ 94ש’ – ]10נערכה בתצהיר שסומן נ/ 1שהוא בקושי יכול היה לומר מילים ספורות, לא יותר משתי מילים ברצף [עמ’ 97ש’ .]24
19
.22העד מר ——— [עמ’ 106ש’ .]16העד הנו חבר ילדות של המנוח [עמ’ 107ש’ .]17פעמים רבות סייע למנוח, גם כלכלית וכספית [עמ’ 107ש’ .]23לדבריו, בערב לפני האשפוז, המנוח לא דיבר [עמ’ 109ש’ .]15בבית החולים העד ביקר את המנוח פעמיים בשבוע לפחות, ובמשך השבועיים הראשונים לאשפוז המנוח לא דיבר [עמ’ 109ש’ ,]27לעתים היה מהנהן עם הראש, למשל כאשר הציע לו לאכול וופל טורטית שאותו אהב [עמ’ 111ש’ היתה הסכמה לחלוקת הבית בין שלושת האחים ו —— היתה מעורבת והיתה אמורה לארגן את הכסף עבור המשיב שמצבו הכלכלי לא אפשר לו לקחת חלק במכירה [עמ’ 112ש’ .]18 לדבריו, האחים אף הציעו לוותר למשיב על חלק מהכספים [עמ’ 113ש’ .]12העד נשאל אודות 20212223.]4לאחר פטירת המנוח, 242526 27

אחותו של המנוח, ואחות במקצועה. עדותה הראשית 16

.לדבריה, בעת האשפוז, מצבו של המנוח היה גרוע, עד כדי כך, 17

18

רצונו של המנוח, ולדבריו, הוא ואשתו ניסו לשכנע את המנוח לערוך צוואה אך הוא סירב, ואילו היה עורך צוואה, רצונו היה לחלק את רכושו בין שלושת ילדיו [עמ’ 117ש’ 12 .]3

3

.23העד ——–, עדותו הראשית נערכה בתצהיר שסומן נ/המנוח מאז שהיו בגן [עמ’ 135ש’ 7נפש [עמ’ 136ש’ .]16לדברי העד, המנוח סיפר על בעיות שהיו לו ולא על ילדיו [עמ’ 136ש’ ,]19-20הוא סיפר על בעיות כלכליות [עמ’ 136ש’ .]22העד נשאל האם המנוח דיבר איתו על כספים שקיבל מהמשיב, ושלל זאת [עמ’ 137ש’ היה בקשר עם המנוח, דיברו ביניהם על נושא הירושה ועל כך השיב בשלילה [עמ’ 139ש’ .]24עת נשאל העד לגבי גרסתו באם לפיה, ,]27השיב העד “אני יודע שהמנוח היה, שהמנוח היה ביחסים טובים עם שלושתם, כה אני יודע. ואם שלושתם, אז לכל אחד שליש.” [עמ’ 140ש’
13
.24העד —— [עמ’ 141ש’ .]13עדותו הראשית נערכה בתצהיר המבקשת פלונית, בתקופה שבה המנוח נפטר [עמ’ 142ש’ למבקשת פלונית ותשובתו ” היה את הבית של האבא שלהם שבם היו אמורים לבוא לגור בו, לעבור בו …” [עמ’ 143ש’ 4-5המנוח הביע את רצונו שילדיו לא יריבו כמו —– ובני משפחתה [עמ’ 144ש’ אותו תמיכתו של המשיב באחרים, נאלצו תמיד לתמוך במשיב אשר הסתבך בצרות [עמ’ 146ש’ .]21עוד העיד העד כי למנוח לא היה רצון, להוריש את הבית למשיב [עמ’ 147ש’ כאדם ש “נהג להגיד הרבה דברים לפה ולשם…היה טיפוס מתלונן…המנוח היה טיפוס מתלונן באופן סדרתי” [עמ’ 146ש’ 13-14 ,7-8כשהיה בבית החולים ועל מספר הפעמים שבהן הוא ביקר את המנוח [עמ’ 148ש’ השיב העד “אותו מדבר, אני במקרה הטוב ראיתי אותו עושה עם העיניים, אני לא יודע מה היה כשלא .]17-20 ‘ ש148 ‘הייתי..”. [עמ

[ 2עמ’ 135ש’ .]4העד הנו חברו של 4

,עמ’ 136ש’ .]12לדברי העד, בינו לבין המנוח היו שיחות 5

6

7

.]2העד נשאל האם במהלך התקופה שבה 8

9 22

לכל אחד מהילדים מגיע שליש, [עמ’ 139ש’ –10 26

11

12 .]4-6

סומן נ/ .3העד היה בן זוגה של 14

.]3-6העד נשאל האם המשיב עזר 15

16

.]העד נשאל לגבי שיחותיו עם המנוח על רצונו, ולדבריו 17

.]9העד נשאל 18

מנוח, הכחיש זאת, ואף טען כי —— המנוח, הוא עצמו ואף 19

20

.]13-15העד תיאר את המנוח 21

22

.]העד נשאל, לגבי מצבו הרפואי של המנוח 23

24 ,]9-12

אני חייב להגיד שאני לא זוכר אותו אוכל טורטית, ואני לא יצא לי כבר לראות 

עדות המשיב: 

.25לדברי המשיב, הוא שהה במחיצת המנוח כל הזמן [עמ’ 157ש’ מחו”ל, הגיע לבית החולים [עמ’ 157ש’ ]27הוא היה היחיד שהאכיל אותו. [עמ’ 158ש’ ]5נשאל אודות חבריו הקרובים של אביו ולדבריו הם: —–, ——–, —— [עמ’ 159ש’ .]15 יחסיו עם —— קרובים [עמ’ 159ש’ .]20המשיב נשאל, —— ו ——– מופיע פתאום שלושה ימים אחרי התצהיר של המבקש [עמ’ 163ש’ יתכן, שלושה ימים לאחר שהיה סכסוך, יש פתאום זיכרון דברים ומכתבים המדברים על צוואה בעל פה [עמ’ 163ש’ ,]12-15השיב המשיב “כי ושינו את הדעה שלהם והגיעו למצב כזה אני הלכתי והתייעצתי. התייעצתי מה הזכויות שלי” [עמ’ 164ש’ 4-6שהיה בבית חולים, האחים שלי כרגע יוצאים נגדי בשקרים ובכל מיני ניסויים להרחיק אותי מהבית שלי. אני מבקש ממך ומ —— הייתם שמה, אבא שלי אמר לכם במילים שלו מה שאמר לכם, אני מבקש מכם לרשום את האמת. אך ורק את האמת. זה מה שביקשתי, זה מה שהם רשמו…הגשנו את זה. לא קיבלו את זהלקניית הבית, העיד המשיב ” לא דיברנו על איך קונים את הבית…הבית שלי, אין לי מה לקנות בית שהוא שלי. היה מובן מאליו תמיד ומאז ומעולם” [עמ’ 167ש’ ,21ה,]1-4השיב המשיב כי הוא לא זוכר את המקרה [עמ’ 168שלא קשור ולדבריו, אכן הדבר נטען [עמ’ 168ש’ הסכם שכירות לבית ששייך לו, השיב, כבקשה לפשיטת רגל ואז חתם על הסכם השכירות [עמ’ 168ש’ המשיך המשיב והעיד “לאחים שלי וגם שלא תהיה להם טינה על זה שאבא שלי נפטר ולא השאיר להם כלום. זה תבקש להבהיר מדוע בדיון שהתקיים ביום ,20.5.19לא סיפר כי הבית שייך לו [עמ’ 168ש’

,]24-25מהרגע שבו חזר 6

,הוא לא עזב את המנוח [עמ’ 158ש’ .]1-2לדבריו, 7

תמיד היו מדברים [עמ’ 158ש’ .]13העד 8

9 האם זה מקרי שזיכרון הדברים של 10

]1-2ואיך 11

12

ברגע שהאחים שלי פתאום התהפכו 13

14

.]עוד העיד המשיב כי ” באתי ל—— ואמרתי לה ——, היה מה 15

16

17

18

” [עמ’ 166ש’ .]24 ,18-19בכל הנוגע 19

20

.]25-26 המשיב 21

22

ש’ ]5-6וכי המדובר בהליך פלילי 23

.]14-16המשיב נשאל, כיצד הוא חותם על 24

י היו לו חובות בהוצאה לפועל ואחיו המליץ לו להגיש 25

27 , 24-25עמ’ 169ש’ 26 .]1

לא משא ומתן לקניית הבית, הבית היה שלי. המשא ומתו איך לעזור 27

28

בית משפט לענייני משפחה בחדרה

 

 
.26לדברי המשיב, המנוח לחץ עליו לעשות צוואה [עמ’ 174ש’ .]27אולם, המשיב דחה את העניין עד שיחזרו הביתה [עמ’ 175ש’ 4-5המנוח היו צוואה, ולדבריו, הוא אינו סבור כי מדובר בצוואה אלא שמדובר ברצונו של המנוח [עמ’ 175ש’ .]16המשיב נשאל, מדוע לא החתימו את המנוח על צוואה [עמ’ 175ש’ ,]27השיב כי זה לא היה כבר בזמן [עמ’ 176ש’ 1הביתה ויהיה לו מטרה להחלים. זה האופציה,” [עמ’ 176ש’ הבית, כי “זה היה צוואה משהו בסוף שהוא שכב במיטה, כן. אני חושב שזה צוואה” [עמ’ 176ש’ ,27עמ’ 177ש’ 1ש’ .]3עת נשאל מתי זה היה ולגבי התאריך [עמ’ 177ש’ מ ——–. 2.2אני כבר ידעתי שהוא עבר סי טי וידעתי בדיוק את הגודל והמשמעות של הגידול” [עמ’ 177ש’ ]10עוד העיד המשיב כי גם אז בזמנו, המנוח ידע שהוא הולך למות [עמ’ 177ש’ ]16כאשר דיבר יחד עם המשיב באופן גלוי בעניין זה [עמ’ 177ש’ .]18המשיב נשאל מדוע לא ביקש למנות מומחה רפואי שיוכיח את מצבו הרפואי של המנוח [עמ’ 183ש’ ומדוע לא ביקש להעיד את הצוות הרפואי למשל האחיות והרופאים [ עמ’ 183ש’ השיב המשיב “אני יכול להביא לך אותם לפה. אתה יודע מה הם יגידו? מה שאני אומר לך ומה שרשום ביומנים וגם לפי ההודעות שלך אתה יכול לראות שהאחים שלי לא נכחו בכלל בבית חולים ורק אני הייתי שמה סביבו 24שעות” [עמ’ 183ש’ 13141516172223 24.]המשיב נשאל אודות דבריה של ——- כי דבריו של האב .]לדברי המשיב ” אני מאוד רציתי למשוך אותו שיגיע ” ]בבית חולים שהוא הבין כשהוא הולך למות אני חושב” [עמ’ 1775-64ו ,]8השיב “אני נחתי ב26-27
היה עיקרון הדברים…הסכמתי לשלם מה שהשמאי יעריך פחות או יותר… אני לא זוכר את הסכומים כרגע מה דיברנו. זה היה סכום מסוים, משהו וזה, אני לא זוכר אם זה היה לחלק ל – …3לחלק כאילו כמה שווה הבית, מתוך זה אני אתן להם את הערך שלהם בתור עזרה ובתור שלא יהיה להם נקיפות מצפון על זה שאבא שלי לא השאיר להם כלום, כי זאת האמת” [עמ’ 171ש’ 15-17 ,12-13 ,9-10 ,4-7ידי המנוח בכל פינה ובכל מקום [עמ’ 171ש’ -20לו על צוואת המנוח [עמ’ 173ש’ 22-23שאבא שלי אמר לידי, אני לא צריך שהיא תספר לי. אני הייתי נוכח” ל [עמ’ 173ש’ המשיב אישר כי נערכו מגעים במסגרתם —– היתה אמורה לתת סיוע כספי על מנת שהוא יוכל לרכוש את חלקם של אחיו בבית, אם כי לדבריו, הדבר היה בטרם ידע את זכויותיו [עמ’ .]7 ‘ ש1731234
12

.]לדבריו, הבית הוא שלו כאשר הדבר נרשם על 5

.]19עת נשאל המשיב, מה גב’ —— סיפרה 6

,]הוא השיב ” מה זה, אני הייתי בחדר. אני שמעתי 7

8 .]24-25

9

10

11 .]עוד העיד המשיב לעניין 18

19

20 – 2לחודש 21

25 ,]17-18

26 ,]22-23

27

28

,עמ’ 184ש’ 29 .]1-2

 

1

.27בכל הנוגע למועדי קבלת תוצאות הבדיקות הרפואיות האם התקבלו לחודש [עמ’ 186ש’ ,]13-14השיב המשיב “לא. לא. מאוד. ב 7ב- לחודש, זה אומר שכבר ידעו במפורש במפורש את התוצאות שלו… ב הגיעה ביופסיה” [עמ’ 186ש’ .]25 ,20 ,15לאחר שהופנה המשיב לעמוד המבקשים ולהודעות ששלח למבקש [עמ’ 188ש’ 11:54למבקש כי שהמנוח (אז) הולך למות ודקה לאחר מכן, כותב למבקשת בשעה 11:55שהמנוח הולך למות וזה מה שאמרו הרופאים [עמ’ 190ש’ והסכים לכך שהתאריך שדיבר עליו היה לא ה- נכתבו בזמן אמת הודעות הווצאפים [עמ’ 190ש’ התאריך השיב: ” לא. הרופא היה ב 4האלה מכיוון שאחותי טסה ל——- לתערוכה” [עמ’ 191ש’ ]1-3ש’ 6-7″כבר ב- 2היה, ה – 7הגיעה תשובה. ב – 7הגעתי לארץ כבר ידעתי בדיוק את התוצאות שיש גידול הקיבה וזמני קצוב. עכשיו הביופסיה הגיעה ב- דרך ניתן לטפל. כשהגיעה הביופסיה ב- 7לרפא את הסרטן הזה כי זה סרטן חזק. זה ידענו ב [ “עמ’ 191ש’ ” ]26ב 7
21
.28המשיב אישר בחקירתו, כי המנוח נהג לכתוב ביומנים, בספר ובפתקים [עמ’ 192ש’ המשיב נשאל, מוריש את הבית למשיב אלא להיפך, היה פתק אחד בכתב ידו של המנוח, שנכתב בו כי הוא מוריש את הכל שווה בשווה [עמ’ 192ש’ מסמכים, המון מסמכים.,..שהכול רשום מבנה של המשיב, תכניות של מבנה של המשיב בכתב יד של אבא שלי… זה היה כל כך ברור…אני לא יודע את המסמכים בעל פה, אני נורא מצטער… יש לי פה בתיק בחוץ את הקלסרים בכתב ידו של אבא שלי… בוא תראה את זה 2728

ב- 7לחודש או ב- 2 4

7לחודש זה היה משהו אחר לגמרי…נכון 3

כבר הגיעו התוצאות של הסי.טי… סי. טי ראש הגיעו וכל הביופסיה כבר הגיעה 4

7לחודש. ב 7לחודש 5

50לנספחי תצהיר 6

]11-12הוא אישר כי הוא כתב ב 7.2שעה 7

8 .]15-18תחילה, אישר המשיב 9

4.2כפי שנכתב בתצהירו אלא בתאריך שבו 10

.]20-24אולם, כאשר נשאל בשנית לגבי 11

7אני שלחתי להם את ההודעות 12

ורציתי להבהיר לה את המצב שהיא נוסעת 13

.לדבריו, הוא חיכה שלושה ימים עד שסיפר למבקשים [עמ’ 14 191

.]בסוף החקירה הנגדית, המשיב נשאל פעם נוספת בעניין תוצאות הבדיקות ולדבריו: 15

לחודש הגיעה התוצאה של הביופסיה. כשאני 16

7ס”מ שלוחץ לו על הושט ועל 17

,מה שלא ידעו זה איזה סוג ביופסיה ואיזה 18

לחודש גם ידענו כבר שאין שום …טיפול שיכול 19

[ “7עמ’ 194ש’ ,22-27עמ’ 195ש’ 20 .]1-2

22 ,]4-6

אם כן למרות מאות הדפים שנכתבו בכתב ידו של המנוח, לא נכתב כי הוא 23

24

,7-10עמ’ 193ש’ .]6-7השיב, “אז אני אראה לך 25

26

 

 
.30בכל הנוגע לבית, המבקשת נשאלה ההוא מוריש את הבית ואת הרכוש שלו לילדים שווה בשווה (שליש, שליש, שליש) [עמ’ 222ש’ ,]13-15השיבה שאינה מסכימה [עמ’ 222ש’ -18המבקש, המנוח ביקש שיהיה שמור אצל המבקש, בו נכתב במפורש, לגבי התוכניות של המנוח לחלוקה שווה בשווה בין ילדיו ומה ייעשה עם הכסף כאשר הייתה חלוקה שווה בשווה [עמ’ אם היא מסכימה שאבא שלה לא כתב בשום מקום כי 2425 262728.]לדבריה, במסמך האחרון שהוגש על ידי 16
במו עיניך, בכתב יד של אבא שלי אתה יכול לראות את זה. בכתב יד של אבא שלי אתה יכול לראות הכל…אני מחפש” [עמ’ 193ש’ 10-11 ,81,27 ,18 ,בעמ’ 194ש’ 2 .]9 ,5-7 ,2

3 4 5 6

עדות המבקשת: 7

.29המבקשת אישרה כי נסעה בלילה בתאריך 6.2.18הרפואי של המנוח בבית החולים עובר לנסיעתה של המבקשת, העידה “הייתי בטוחה שהוא הולך להשתחרר. אני לקחתי אותו לבית חולים עם כאבי בטן…וכשאני באתי וראיתי את אבא אמרתי אבא, זה לא יכול להיות, אנחנו לא נחכה עוד שבועיים לבדיקה הזאת. אתה נראה לא בסדר, בוא עכשיו נלך למיון, נקצר תהליכים” [עמ’ 217ש’ חשבתי שאבא שלי הולך למות. ממש לא..”. [עמ’ 218ש’ ידעה שמצבו, היה קריטי, לא היתה נוסעת להאם בתקופה שבה התאשפז המנוח לפני ,6.2חשבה שהוא הולך למות [עמ’ 218ש’ ,]15-16השיבה “כשהוא התאשפז לא היה לי מחשבה כזאת…אני לא ידעתי שאנחנו הולכים להתאשפז”[עמ’ 218ש’ .]18 ,16לדבריה, הוא לא דיבר בכלל [עמ’ 218ש’ [ ]21עמ’ 218ש’ .]23בכל הנוגע ליחסים שהיו בין המנוח לבין גב’ ——, שהיא מאוד רעה, הוא לא, ממש לא סבל אותה. הוא טען שזו שעסוקה בסכסוכים, בריבים, במאבקי ירושה לא צודקים על הירושה של אימא שלהם. הייתה לו ביקורת מאוד מאוד על, במיוחד על שני הדודים האלה” [עמ’ 221ש’ 27
23

ל—— [עמ’ 216ש’ .]18-19בכל הנוגע למצבו 8

9

10

11

” .]25-27 ,16-17אני לא 12

.]1-2עוד העידה המבקשת כי לו 13

—— [עמ’ 217ש’ .]4-5כאשר נשאלה המבקשת 14

15 ,10-11

16

לעניין מצבו של המנוח בזמן שהיה מאושפז בבית חולים, 17

18

העידה המבקשת: ” לגבי —— מאז שאני ילדה אבא שלי היה טוען 19

20

21

,26עמ’ 222ש’ 22 .]1-3

 

 
.32המבקש נשאל ה257ש’ ,]8-9השיב: “אם כן, הוא נשאל, מדוע נחתם חוזה השכירות [עמ’ 257ש’ ,]15לדבריו, “אני רציתי לעשות את הדברים מסודר. הדברים צריכים להיות מסודרים. בעולם שלי הדברים מסודרים, אין דבר כזה. צריך להיות מסודר, סדר צריך להיות בדברים. ואני חשבתי שזה יהיה נכון אם אם יש לו אסמכתא אחת, שהוא יכול להציג בדבר תשלום דמי שכירות, [עמ’ לא… לא באמת חשבתי שהמשיב ישלם שכירות” [עמ’ 257ש’ .]14 ,1124 25 262728
222ש’ .]20-24כאשר הופנתה המבקשת לנספח 19להתנגדות [עמ’ 232ש’ מדוע המנוח קרא למבנה, ,]19השיבה המבקשת “והחדר של —— החדר של —–” [עמ’ 232ש’ שם אבא שלי קרא לזה מבנה המבקשת, כשהמבקש גר שם הוא קרא לזה מבנה המבקש, ומשיב זה המשיב” [עמ’ 233ש’ .]5-6

2ו ,]15ונשאלה 1

מבנה המשיב? ולמה לא מבנה המבקשת פלונית? [עמ’ 232ש’ –2 18

בדיוק מהסיבה שאני קוראת לחדר של —— החדר של —— 3

” ]20-21אז אני מניחה שכשאני גרתי 4

5

6 7

גרסת המבקש: 8

.31המבקש הופנה להודעת ה SMSלהגיע בסביבות שעה [ 14:00עמ’ 237ש’ 7-8באותו יום בבוקר [עמ’ 237ש’ 17-18ש’ .]21עת נשאל המבקש לגבי עבודת המשיב בחברת ה—— [עמ’ 249ש’ כי אינו יודע [עמ’ 249ש’ ]10והוא לא מכיר שהמשיב עבד שמה [עמ’ 249ש’ 15נשאל, באם הוא נכח בבית החולים כאשר ——-השיב המבקש שהוא לא זוכר שהיו בבית החולים [עמ’ 252ש’ .]24בכל הנוגע להליך פשיטת הרגל של המשיב, המבקש היה מודע לחובות המשיב המבקש לגבי חוזה השכירות, אם בכלל תוקן [עמ’ 255ש’ ואופן לא. עשיתי איתו חוזה שכירות כ ראיתי את פני הנולד. הבנתי שעם המשיב אני כבר, הרבה ניסיון היה לי עם המשיב. אני כבר ראיתי את הבעיות שיכולות להיות בעתיד אחרי שהוא התפטר ואני עשיתי את זה במודעות שבאותה תקופה הוא באמת רצה לקנות את הבית אז הוא הסכים לעשות את הזה” [עמ’ 255ש’ לשנות את ההסכם [עמ’ 257ש’ .]4,7
23

מיום , 7.2.18מהשעה 9:26שבה הוא כותב, שהוא אמור 9

.]12 ,המבקש לא ידע אם היו אנשים בבית חולים 10

,]לאחר מכן, העיד כי המשיב היה באותו יום [עמ’ 11 237

,]6-7השיב המבקש, 12

.]המבקש 13

ו——- היו אצל המנוח [עמ’ 252ש’ 14 ,]22-23

15

[עמ’ 255ש’ .]10-12 ,7כאשר נשאל 16

,]15-16השיב המבקש ” בשום פנים 17

18

19

20

.]17-22עוד העיד המבקש כי הוא לא ביקש 21

22

 

 

יהיה לנו הסכם שכירות ..”. [עמ’ 257ש’ -21נערך על מנת שהמשיב יכול להשתמש בו במסגרת הליך הפש”ר [עמ’ 258ש’ לגמרי לא הכוונה ולגמרי זה, [עמ’ 258ש’ 5שהדפיס מהאינטרנט [עמ’ 158ש’ 7-8למבנה, המבנה של המשיב [עמ’ 258ש’ ,21עמ’ 259ש’ 16המשיב (המשיב) [עמ’ 259ש’ 19-21 ,17מהמנוח לוותר על חלקו בירושה [עמ’ 262ש’ 5-6הזה בכלל. זה לא היה שום, לא ידעתי בכלל אם לאמא יש צו ירושה או לא ירושה. מעולם לא התעסקתי בזה” [עמ’ 262ש’ .]7-918356
10 171819 .]1-3.33המבקש נשאל לגבי רצונו של המנוח, ההשיב המבקש “כל דבר, כל שקל, אתה רואה, יהיה לך שום, ראינו את זה. רשומות לעייפה” [עמ’ 265ש’ ]16ו “וכמו שאם זה היה הרצון שלו ואם זה מה שהוא רצה אז אני מתאר לעצמי שהוא היה דואג לזה שיהיה לזה אסמכתא באיזשהו מקום. אבל מכל מיליוני ואלפי הדפים שהבאת והמילים וזה, לא ראיתי פעם אחת נכתב בכתב ידו שזה מה שהוא רצה. נהפוך הוא, מה שאנחנו רואים באופן תמיד, חוזר על עצמו סיסטמתי לאורך כל הדרך אני רוצה לדאוג לילדיי שווה בשווה, הוא אהב את כולם באותה מידה, לא היה שום דבר מיוחד לא עם המשיב, לא עם אחותי ולא איתי” [עמ’ 265ש’ ,22-26עמ’ 266ש’

.]עת הופנה המבקש לכך, שחוזה השכירות 1

,]3-5השיב: “זה 2

.]המבקש העיד כי המדובר בהסכם סטנדרטי, .]המשיב השיב והעיד בכל הנוגע לסיבה, שהמנוח קרא 4

,]מאחר שהחדר היה חדרו של .]המבקש נשאל באם באיזשהו שלב הוא ביקש ,]השיב: “מעולם לא דיברתי איתו על הדבר 7

8

9 אם היה להוריש את הבית למשיב, [עמ’ 265ש’ 11 ,]10-11

אבא שלי היה איש רוח, אבא שלי כתב ותיעד כל דבר בחייו. אבא שלי מעולם, 12

13 14

14

15

16

20 הכלל המשפטי: 21

.34חוק הירושה, תשכ”ה-חוק הירושה, ” …הירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה” (סעיף הירושה). יד, בעדים, בפני רשות או בעל –פה.” (סעיף 18לחוק הירושה) ( 1965להלן : “חוק הירושה)” מסדיר את דיני הירושה במשטרנו. לפי 2לחוק צורת עריכת צוואה, מעוגנת בסעיף 18לחוק הירושה שלשונו ” צוואה נעשית בכתב 22232425
26
.35עסקינן ברשימה סגורה של צורות עריכת צוואות, כאשר בהקשר זה, נכתב: 27
28

 

 

“….. זוהי רשימה סגורה. בתי המשפט לא הכירו בצורה אחרת או 1

נוספת כבצוואה (ע”א 155/73שרון נ’ ליבוב פ”ד כח ( 221/75שוורץ נ’ שוורץ פ”ד לא( 2שפר פ”ד לב( ;785 )2ע”א 4365/90 ,609 ,601/88עיזבון רודה נ’ שרייבר פ”ד מז( .441 )2ראו גם ד”נ 40/80קניג נ’ כהן פ”ד לו(,701שם דחו שופטי הרוב את ניסיונו של השופט אלון להכיר בצוואת שכיב מרע שנעשתה בכתב..”. (שאול שוחט, נחום פינברג ויחזקאל פלומין דיני ירושה ועיזבון ( 91מהדורה שביעית מורחבת ומעודכנת .) )20148 9

;673 )2ע”א 2 ;33 )ע”א 679/76סלי נ’ עיזבון 3 4 5 )3 6 7 10

.36לעניינינו, הצוואה הרלוונטית ונשוא ההליך דנן כפי שעולה מטענות הצדדים, הינה צוואה בעל פה, אשר מעוגנת בסעיף 23לחוק הירושה שלשונו: 1112

13

“(א) שכיב מרע מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל – (ב) דבר המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לעניני ירושה; רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם. (ג) צוואה בעל-פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות 14 פה בפני שני עדים השומעים לשונו. 1516 17 18 1920
שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים” 21

22

.37על פי ההלכה הפסוקה, על הטוען לקיומה של צוואת שכיב מרע, עליו לשכנע בראיות חזקות את קיומה. ראו למשל, ע”א 138/64פלדמן (שוורץ) נ’ טרימפן שבו נקבע: 2324

25

“א( )1הלכה פסוקה היא כי בבקשה לקיום צוואה שנעשה בעליש צורך בראיות חזקות. טעמה של ההלכה היא באשר יש צורך להבטיח כי אכן אותם דברים המיוחסים למנוח כדברי צוואתו אמנם נאמרו על-ידיו, וכי מה שאמר נאמר על

-פה 26 27 28 -ידיו בשעה שהיה 29

 

שפוי בדעתו וללא לחץ כלשהו. ( )2על בית-זהירות ולבדוק היטב אם אכן ניתן לסמוך על העדים המעידים על הצוואה שנעשתה בעל-פה.” (ע”א 138/64.))1966( 419 )2(טרימפן כ

המשפט להיזהר משנה 1 2 פלדמן (שוורץ) נ’ 3 4 5 6 7

.38בת”ע 60464-01-14ס’ ואח’ נ’ א’ ש'(המנוח) ואח’ מתייחסת כב’ השופטת [כתוארה דאז], 8

שלי אייזנברג לסוגית נטל ההוכחה הנדרש וכדבריה: 9

נטל ההוכחה בנסיבות בהן צוואה נערכה בעל פה מוטל על המבקש לקיימה, בשונה מצוואה בכתב אז מוטל הנטל על המתנגד לקיומה שכן עומדת לצוואה חזקת כשרותה. מדובר בנטל הוכחה  כבד נוכח העדרה של רמת הביטחון הנדרשת בדבר רצון המצווה  ונסיבות עריכת הצוואה. (ראה ע”א 138/64פלדמן נ’ טריפמן 15 (פורסם בנבו)).” (ת”ע 60464-01-14 ס’ ואח’ נ’ א’ ש’ (המנוח) ואח’ 16 17 .))12.2.2017( 

.39 על הגישה המצומצמת בהפעלת סעיף 23לחוק הירושה, ראו בעניין זה ע”א 516/73אומר נ’ קוגיט שבו בית המשפט העליון קבע “אין להצדיק שימוש רחב בסעיף .23 ועל – כן יש להתייחס לגבי אותו סעיף באופן קפדני” (כך נרשם במקור) (ע”א 516/73אומר נ’ קוגיט פ”ד כ”ט( ))1974( 108 ,107 )1ראו גם בעניין זה, עמדתו של השופט אולשן בע”א 99/63פלג ואח’ נ’ היועמ”ש אשר תצוטט כלשונה מפאת חשיבותה ” הנני מסכים. ברצוני להדגיש כי גישת בית-המשפט צריכה להיות בדרך כלל ההנחה שאין לקיים צוואה בעל –פה” (ע”א 99/63פלג  .))1963( 1130 ,1122 ואח’ נ’ היועמ”ש יז

 

.40בסעיף 23לחוק הירושה, נקבעו חמישה תנאים לקיומה של צוואה בעל פה. 8991/04בורהאן סובחי יעקוב ברגות נ’ זוהיר ברגות נאמרו הדברים הבאים:

בעניין ע”א 1

– נצרת [פורסם במאגרים המקוונים], 2

3

4

“חמש דרישות קבע המחוקק בסעיף 23לצורך מתן תוקף לצוואה 5
שנעשתה בעל פה”. ראשית, על הטוען לקיומה, שעליו הנטל, 6
להוכיח כי המצווה היה “שכיב מרע” או “מי שרואה עצמו, בנסיבות 7
המצדיקות זאת, מול פני המוות”. שנית, אמירת דברי הצוואה בפני 8
שני עדים המבינים שפת המצווה. שלישית, רישום זכרון דברים על- 9
ידי העדים וחתימה עליו. רביעית, הפקדת זכרון הדברים בבית 10
המשפט, וחמישית, על הרישום, החתימה וההפקדה להיעשות ככל 11
האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם (ע”א 436/01רכאב נ’ רכאב, פ”ד נח( ,923-922 ,913)6הנשיא ברק). עוד נאמר בעבר, כי יש להוסיף את הדרישה, שאינה כלולה במפורש בסעיף 12 13 14
זה אך אין חולק על דבר חשיבותה, “שלשם קיום צוואה יש צורך 15
להראות שהיתה ‘גמירת דעת”‘ (ע”א 88/88אווה יעקובוביץ נ’ היועץ המשפטי לממשלה, פ”ד מד( – 72 ,69 )2השופט אלוני). 16 17
18
.41התנאי הראשון – המצווה “שכיב מרע” או “מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול 19
פני המוות”: על קיומה של דרישה זו, לא ניתן לוותר ולא ניתן גם להתגבר לפי סעיף (25א) 20
לחוק הירושה כי דרישה זו מעוגנת בסעיף (25ב() )4לחוק הירושה כמרכיב יסודי. (שאול שוחט, 21
נחום פינברג ויחזקאל פלומין דיני ירושה ועיזבון ( 116מהדורה שביעית מורחבת ומעודכנת 22
23 .) )2014
24
.42ומי הוא “שכיב מרע,? בית המשפט השיב לשאלה זו בע”א 252/70עת קבע: 25
26

 

“המונח “שכיב מרע” לא הוגדר בחוק והוא נקלט בו מן המשפט העברי (ראה דברי הכנסת, כרך ,42עמ’ .)954מותר לנו איפוא להיזקק לעקרונות כלליים של ההלכה העברית בסוגיה זו “התמצית ובקירוב” (כדברי השופט אגרנט, אמנם בהקשר אחר, 1 2 3 4
ב-בד”מ ,]1[ ,1/49בעמ’ .)1045מצבו הגופני של שכיב מרע מוגדר 5
בשולחן ערוך, חו”מ, סימן ר”נ, סעי’ הגוף וכשל והרי הוא נופל על המיטה.” (ע”א 252/70רוזנטל נ’ טומשבסקי פ”ד .)1971( 491 ,488 )1(כהה:’ “חולה שתשש כח כל 6 7 8 9 כחו מחמת החולי עד שאינו יכול להלך על רגליו בשוק
10
.43בע”א 516/73אומר נ’ קוגוט, בית המשפט העליובנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות” עת קבע ן :
13
“… הרי פירושו של דבר שדרוש גם אלמנט סובייקטיבי. האובייקטיבי. היינו סכנת מוות ממשית אורבת לו, ומבחינה סובייקטיבית, כי תהיה למצווה תחושה זו. דברים כאלה יכולים לקרות למשל במקרה של אדם הסובל ממחלת לב המרגיש כי התקפת לב ממשמשת ובאה, וחושש שמא לא תהיה לו שהות לערוך צוואתו בכתב או לבקש מאת מישהו שינסח לו צוואה בכתב; ואז יוכל לומר לאנשים הנמצאים לידו: שמעו. אני רוצה לצוות בפניכם, וזוהי צוואתי האחרונה; או חייל הנמצא במערכה ונקרא להתקרב לחזית, וגם במקרה כזה מוצדק שהחייל יגיד לחבריו כי יקשיבו לדבריו וישימו לב שזוהי צוואתו האחרונה. למקרים כאלה התכוון המחוקק בישראל” (אובייקטיבי וגם אלמנט 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ע”א 516/73אומר נ’ קוגוט פ”ד כט(24 )1
25 26 .))1974( 108 ,107
.44המבחן לבחינת קיומם של שני התנאים לעיל, הוא מבחן האדם הסביר. ראוי לצטט את דבריו של כב’ השופט שאול שוחט בספרו, דיני י2728רושה ועיזבון, עת קבע
29

עמד על הגדרתו של אדם “כמי שרואה עצמו, 11

12

בית משפט לענייני משפחה בחדרה

ת”ע 15455-07-19פלונים ואח’ נ’ פלוני ת”ע 27538-09-19פלוני ואח’ נ’ פלונים ת”ע 27451-09-19פלונים ואח’ נ’ פלוני ת”ע 12147-06-20פלונים נ’ פלוני ת”ע 58807-07-20פלוני נ’ פלונים

19מתוך 25
.47בכל הנוגע לרישום דברי המצווה, הדגיש כב’ השופט שאול שוחט בספרו את הדברים כדלקמן: 25
26
להבטיח ודאות ואחידות בתוכן הצוואה. יש להקפיד הקפדה יתרה ברישומו. הוא צריך לכלול את דברי המצווה בדייקנות מרבית …זיכרון הדברים הנו תחליף דחוק לדרישת הכתב, ונועד 27 28 29
.”..המבחן הוא מבחנו של האדם הסביר: האם אדם סביר באותן נסיבות (באותו מצב שבו מצא המצווה את עצמו) היה חש ומרגיש באופן סובייקטיבי כי הוא עומד מול פני המוות. היסוד האובייקטיבי נדרש אפוא להרגשתו הסובייקטיבית של המצווה ולא למהות הסכנה, דהיינו, האם אכן הייתה זו סכנה אובייקטיבית ברורה ומיידית לחיי המצווה (ראו ש’ שוחט, שם, עמ’ היסוד הסובייקטיבי הנו הרגשתו של המצווה כי הוא עומד מול פני המוות. מבחינה ראייתית, אם המנוח נפטר ממחלתו זמן קצר לאחר שערך צוואה בעל פה, יש בכך כדי לבסס את היסוד האובייקטיבי. על התקיימות היסוד הסבוייקטיבי ניתן להסיק מהתנהגות המנוח, שאינו בין החיים ולא ניתן לשאול את פיו (ת”ע (י185/96יצחק ישראל כהן נ’ המנוח רחמים כהן (“.))24.11.1996 (שאול שוחט, נחום פינברג ויחזקאל פלומין דיני ירושה ועיזבון 117 (מהדורה שביעית מורחבת ומעודכנת .) )20141 2 3 4 5 6 .)157-156 7 8 9 10 -ם) 11 12 13 14
15
.45התנאי השני – של המצווה (ע”א 436/01רכאב נ’ רכאב נח( )6הינה קונסטיטוטיבית, אשר מעוגנת כיום בסעיף (25ב() פינברג ויחזקאל פלומין דיני ירושה ועיזבון ( 117מהדורה שביעית מורחבת ומעודכנת .) )2014הצוואה נעשתה בפני שני עדים: המדובר בשני עדים אשר מבינים את שפתו 923 ,91316
20
.46התנאי השלישי – עריכת זיכרון דברים וירשמו דברי המצווה, על העדים לרשום את דבריו של המצווה, וזאת בתוך ציון נסיבות אמירתם. על העדים לחתום על זיכרון הדברים ולהפקידו בבית המשפט. חתימה עליו: על העדים לערוך זיכרון דברים שבו 212223
24

.) )2004( חשוב לציין, כי דרישה זו 17

)4לחוק הירושה. (שאול שוחט, נחום 18

19

בית משפט לענייני משפחה בחדרה

ת”ע 15455-07-19פלונים ואח’ נ’ פלוני ת”ע 27538-09-19פלוני ואח’ נ’ פלונים ת”ע 27451-09-19פלונים ואח’ נ’ פלוני ת”ע 12147-06-20פלונים נ’ פלוני ת”ע 58807-07-20פלוני נ’ פלונים

20מתוך 25
.49התנאי החמישי – לעשותם (ע”א 436/01רכאב נ’ רכאב נח( )6האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם” כאמור בסעיף (23ב) לחוק הירושה, ראו את הדברים המצוטטים כדלקמן: על הרישום, החתימה וההפקדה להיעשות ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן ( 13על משמעות הדרישה “ככל 141516.)2004923 ,913
17
“במשרדי הרשם לענייני ירושה “ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם”. דרישה זו מבטאת את חששו של המחוקק מפני הטיות שונות שעלולות להיגרם לאורך זמן האוצרים את הצוואה בזיכרונם (או משהעולה על הכתב בהחזקתם) ובא לוודא ככל שניתן את אמינותו של זיכרון הדברים כנדבך חשוב בקיומה של צוואה בעל פה (ע”א 470/73אקשטיין נ’ כהן פ”ד כב ( 2הדברים הנו פגם בהליך הניתן לריפוי מכוח סעיף (25א) לחוק (ע”א 631/88קהא נ’ לוי פ”ד מד( )3ברישום זיכרון הדברים ( מיום אמירת דברי המצווה בעל פה) אינו עומד במבחן הביקורת והנו פגום בהליך (ע”א 795/99פרנסואה נ’ יש לבצע את רישום זיכרון הדברים, החתימה עליו והפקדתו – 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29ביודעין ובלא יודעין – ;432 )פרשת רכאב, שם.) איחור ברישום זיכרון .)703 איחור של חמישה שבועות
במטרה לוודא שאכן אמר אותם. רק דברים שנאמרו במו פיו, ביזמתו ומרצונו ישמשו כצוואה….עם זאתבין הכתוב בזיכרון הדברים ובין הדברים שאמר המצווה, ועל כן מן הראוי שהדברים יירשמו באותה שפה כדי להביא בדייקנות רבה ככל האפשר את אמרי פיו של המצווה (ראו ש’ שוחט, שם, עמ’ ( “)165ועיזבון ( 118מהדורה שביעית מורחבת ומעודכנת .) )2014 .48התנאי הרביעי – אלמנט הוודאות, באופן שבו תוצא הצוואה מידי העדים למן הרגע שבו הועלו הדברים על הכתב, על מנת לצמצם את תפקידם אך למסירת הדברים ולמנוע כל השפעה אחרת על תוכן הצוואה [ש’ שוחט עמ’ .]1191 , חייבת להיות התאמה 2 3 4 5 1011
12

שאול שוחט, נחום פינברג ויחזקאל פלומין דיני ירושה 6 7 הפקדת זכרון הדברים בבית המשפט. כאשר תכלית חובה זו הנה לחזק את 8

9

לעדים, 21 22

בית משפט לענייני משפחה בחדרה

ת”ע 15455-07-19פלונים ואח’ נ’ פלוני ת”ע 27538-09-19פלוני ואח’ נ’ פלונים ת”ע 27451-09-19פלונים ואח’ נ’ פלוני ת”ע 12147-06-20פלונים נ’ פלוני ת”ע 58807-07-20פלוני נ’ פלונים

21מתוך 25
.50לאחר שעיינתי בכל החומר המצוי בפניי, שקלתי טענות הצדדים ושמעתי עדויות הצדדים והעדים שזומנו מטעמם, הגעתי לכלל מסקנה כי לא עלה בידי המשיב לעמוד בנטל הנדרש לשם הוכחות קיומה של צוואת “שכיב מרע” בהתאם להלכה הפסוקה. להלן יפורטו טעמי. 131415
16
.51גרסת המשיב – אהמבקשים. בגרסת המשיב סתירות מהותיות וזו אינה עולה בקנה אחד עם גרסאות העדים שזומנו מטעמו. המשיב לא ידע להצביע ואף לא הזכיר בכתבי הטענות שלו, לרבות בסיכומיו, על תאריך ספציפי ומדויק שבו נאמרו דברי המצווה. המדובר בנתון מהותי, לבירור המחלוקת בתיק בכל הנוגע למועד עריכת הצוואה הנטענת. בסיכומי21,25 ,20 ,19 ,4לסיכומים.) הפניה למועדים כלליים. מדובר בנתונים מהותיים ויש ליתן משקל של ממש להעדרם. ינני מקבל את גרסתו העובדתית של המשיב, ואני ומעדיף את גרסת 17181920, המשיב נקט במונחים כלליים (סע’ 21 2223ו
24
.52שכיב מרע – “שכיב מרע” כמשמעותו בסעיף ( 23א) לחוק הירושה. המשיב, לא צירף חוות דעת רפואית מטעמו ולא ביקש להורות על מינוי מומחה רפואי שיחווה את דעתו, בנוגע למצבו הרפואי של המנוח בזמנים הרלוונטיים למועד הנטען לעריכת צוואה בעל פההמשיב לא הוכיח כי המנוח היה במועדים הרלוונטיים לעריכת הצוואה הנטענת 252627מדובר בסוגיה שבמומחיות 28.
פוזיס פ”ד נד( .)107 )3המבחן לרישום בסמוך ( ולעומת זאת המבחן לאיחור) הוא אובייקטיבי, ולכן גם אם בעת אמירת הדברים לא היו הנוכחים מודעים לדרישה להעלותם על הכתב ולא עשו כן, יש בכך משום פגם בהליך (ע”א 8991/04בורהאן סובחי ברגות נ’ זוהיר ברגות ( .))4.10.2006גם לגבי האיחור בהפקדה המבחן הוא אובייקטיבי. איחור בהפקדה בא אף הוא בגדרו של פגם בהליך הניתן לריפוי מכוח סעיף (25א) לחוק” (ויחזקאל פלומין דיני ירושה ועיזבון ( 119מהדורה שביעית מורחבת ומעודכנת .) )20141 2 3 4 5 6 שאול שוחט, נחום פינברג 7 8 9
מן הכלל אל הפרט:  
 

50. לאחר שעיינתי בכל החומר המצוי בפניי, שקלתי טענות הצדדים ושמעתי עדויות הצדדים והעדים שזומנו מטעמם, הגעתי לכלל מסקנה כי לא עלה בידי המשיב לעמוד בנטל הנדרש לשם הוכחות קיומה של צוואת “שכיב מרע” בהתאם להלכה הפסוקה. להלן יפורטו טעמי:

51. גרסת המשיב – אינני מקבל את גרסתו העובדתית של המשיב, ואני ומעדיף את גרסת המבקשים. בגרסת המשיב סתירות מהותיות וזו אינה עולה בקנה אחד עם גרסאות העדים שזומנו מטעמו. המשיב לא ידע להצביע ואף לא הזכיר בכתבי הטענות שלו, לרבות בסיכומיו, על תאריך ספציפי ומדויק שבו נאמרו דברי המצווה. המדובר בנתון מהותי, לבירור המחלוקת בתיק בכל הנוגע למועד עריכת הצוואה הנטענת. בסיכומיו, המשיב נקט במונחים כלליים (סע’ 21 21,25 ,20 ,19 ,4 לסיכומים.) הפניה למועדים כלליים. מדובר בנתונים מהותיים ויש ליתן משקל של ממש להעדרם.

52. שכיב מרע – המשיב לא הוכיח כי המנוח היה במועדים הרלוונטיים לעריכת הצוואה הנטענת “שכיב מרע” כמשמעותו בסעיף ( 23א) לחוק הירושה. המשיב, לא צירף חוות דעת רפואית מטעמו ולא ביקש להורות על מינוי מומחה רפואי שיחווה את דעתו, בנוגע למצבו הרפואי של המנוח בזמנים הרלוונטיים למועד הנטען לעריכת צוואה בעל פה. מדובר בסוגיה שבמומחיות רפואית, ובהעדר חוות דעת כאמור, ולנוכח הפער בין גרסאות הצדדים, אינני סבור כי יש מקום לקבל את טענת המשיב. זאת ועוד, המשיב לא זימן לעדות מי מאנשי הצוות הרפואי של המחלקה בבית החולים (עמ’ 183ש’ ,)22-23 ,17-18ולעניין זה, דומני כי יש לפעול ע”פ הכלל כי צד להליך המשפטי, האוחז בידיו ראיה, ונמנע להגישה לבית המשפט, חזקה כי אילו היתה מוגשת, היתה פועלת כנגד אותו צד. זאת ועוד, יש לזכור כי המנוח נפטר ביום 5 x/x/2018 כ- 50ימים לאחר המועד הנטען בו נערכה צוואת שכיב מרע.

53. מועד עריכת זיכרון הדברים – “זיכרון הדברים” המתייחס, לכאורה, לדברי המנוח מיום ,6.2.2018 נערך במאי 2019 היינו כ- 15 חודשים תמימים לאחר המועד הנטען, וזמן קצר לאחר האירוע הקשה והאלים שאירע בין המבקש למשיבים. המשיב לא נתן הסבר ענייני ומוצדק לשיהוי הממושך, והסברו בעניין אינו מתקבל על הדעת. להתרשמותי, זיכרון הדברים “נולד” כ- “תגובה” למחלוקת בנוגע לחלוקת הרכוש, וככל הנראה לאחר שהמשיב קיבל ייעוץ משפטי.

54. רישום דברי המצווה – דברי המצווה לא נרשמו כלשונם. העדים —— ו ——–, עורכי זיכרון הדברים מיום 25.5.2019 כתבו ” מצהירים כי בתאריך 6.2.18 היינו ביחד בביקור בבית החולים הלל יפה של המנוח אביו של המשיב שאושפז ב .x.x.2018 הצוות הרפואי בישר למנוח על מצבו הרפואי הרע גידול סרטני גדול בריאות ושאינו ניתן לריפוי במצבו הנוכחי. המנוח הבין את חומרת מצבו והיה מודע לעובדה כי ימיו ספורים. אמר לנו ביחד ממיטת חוליו כי לאחר מותו הוא מוריש את רכושו…” . דברי המצווה שנכתבו, אינם מדויקים ולשונם אינו כלשון המצווה אלא המדובר בפרשנות העדים (גב’ —— ומר ——,) והדברים אף אושרו על ידי העדים בחקירתם. מדובר בנתון מהותי שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות הדין והפסיקה.

55. הפקדת זכרון הדברים – אין מחלוקת כי זכרון הדברים אשר נערך על ידי העדים, לא הופקד כנדרש, לא בסמוך למועד אמירת הדברים, ולא בכלל. לעניין זה, יש לזכור כי תכלית ההפקדה הנה למנוע אפשרות השפעה ושינוי דברי המצווה, והעובדה כי זכרון הדברים לא הופקד, ולמעשה, הוצג על ידי המשיב כחלק מחור הראיות בהליך, ולאחר תחילתו, מחזקת את המסקנה כי מדובר במסמכים שנערכו והוכנו לטובת ההליך.

56. חתימה על הסכם שכירות ופניה לשמאי – גרסתו של המשיב אינה מתיישבת עם העובדה שהוא חתם על הסכם שכירות עם המבקשים, ואף לא עם העובדה כי הצדדים פנו לשמאי — —- על מנת לקבל חוו”ד אודות שווי הבית. אם אכן ציווה המנוח את ביתו למשיב, והמשיב ידע על כך בזמן אמת, פעולותיו אלו של חתימת ההסכם והפניה לשמאי, אינן מתיישבות עם 
ההיגיון הפשוט, ומתיישבות יותר עם טענותיהם של המבקשים ועם ההיגיון הפשוט.

57. רצונו של המנוח ומנהגו לערוך תרשומות – מהחומר המצוי בתיק, ואף לגרסת המשיב עצמו, עולה כי המנוח נהג לערוך תרשומות רבות ומפורטות, כולל לעניין מחשבותיו ורצונותיו. למרות זאת, בשום מקום לא מציין המנוח כי רצונו להעניק את ביתו למשיב. מדובר בנתון נוסף, אשר אין להתעלם ממנו, אשר מחליש את עמדת המשיב ומחזקת את עמדת המבקשים.

58. העדים – האזנתי לדברי העדים שזומנו מטעם המשיב, ואינני סבור כי יש בעדותם כדי לשנות התוצאה. העד ——– הנו חבר ילדות של המשיב, והוא לא ידע לתת פרטים ונתונים ספציפיים אודות השאלה האם המנוח אכן ערך צוואה. גם העד ——– הנו חבר אישי של המשיב. עד זה אישר כי התקיים מו”מ למכירת הבית, נתון המחזק את גרסת המשיבים. גם העדה ——– מצויה בקשר קרוב עם המשיב, ואף היא לא ידעה לתת פרטים מהותיים ורלוונטיים אודות המנוח ורצונותיו. לעומת עדי המשיב, העדים מטעם המבקשים, מרביתם חברי ילדות של המנוח, ואחותו [—— במקצועה,] אשר הכירו אותו משחר ילדותו, ידעו היטב את מצבו ורצונותיו, כולל מצבו הכלכלי.

59. המבקשים בעדותם תיארו את השתלשלות העניינים מבחינת תאריכים, בצורה כרונולוגית וזאת באופן העולה בקנה אחד והמתיישב עם שאר העדויות בתיק. כאמור, האזנתי לגרסתם, ואני מעדיף אותה על פני גרסת המשיב.

60. מאחר ואינני מקבל את גרסת המשיב, ולא הוכח בפני כי רצונו של המנוח היה להוריש למשיב את בית המגורים, אינני סבור כי יש מקום לעשות שימוש בהוראות סעיף 25 לחוק הירושה.

סיכום ותוצאה: 

61. בקשת המבקשים למתן צו ירושה אחר המנוח – הבקשה מתקבלת. ניתן בזאת צו ירושה אחר המנוח ——— ז”ל, אשר נשא בחייו ת”ז ———, ולפיו, יורשיו של המנוח הנם שלושת ילדיו, המבקש, המבקשת והמשיב. ניתן להמציא צו פורמאלי לחתימה.

62. התנגדות המשיב למתן צו ירושה – ההתנגדות נדחית.

.63 התנגדות המבקשים לבקשת המשיב למתן צו קיום צוואת שכיב מרע – ההתנגדות מתקבלת. 

64.  58807-07-20 בקשת המשיב למתן צו קיום צוואת שכיב מרע – הבקשה נדחית. 

.65 ת”ע – 15455-07-19בקשה למינוי מנהל עיזבון זמני – משנדחתה העתירה העיקרית, ומשניתן צו ירושה, ומשעיקר רכושו של המנוח בית המגורים, דומני כי הבקשה למינוי מנהל עיזבון זמנית מתייתרת. ככל הדרוש, ובמידה ולא יעלה בידי הצדדים להגיע להבנות, ניתן להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון קבוע.

.66 נוכח רוחב היריעה שנפרשה, ולאחר ששקלתי אופן התנהלות הצדדים, אני מורה כי המשיב ישא וישלם למבקשים הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד בסך כולל של 55,000 ש”ח.

.67 זכות ערעור כחוק. 

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים ותסגור התיקים שבכותרת. 

פסק הדין מותר לפרסום תוך השמטת כל פרט מזהה. 

ניתן היום, י”ד אייר תשפ”א, 26 אפריל ,2021 בהעדר הצדדים. 

 

רוצים לשמוע עוד עקבו אחרי

להקדים תרופה למכה - הפתרון השלם והמשתלם: צוואה חסינה™

עריכת צוואה (תכנון עיזבון) נחשב באופן מסורתי למורכב, מפחיד ויקר. אבל – יש חלופה שמאפשרת לרבים ליצור בקלות ובעלויות סבירות צוואה תקפה מבחינה חוקית ואמינה מאוד.

היא נקראת: צוואה חסינה™.
מכיוון שתחום הליגלטק (יישום טכנולוגיה בעולם המשפט ובעבודת עורכי הדין) יקר לליבו של עו”ד קרט, לקח על עצמו לבנות מערכת טכנולוגית מתקדמת, משולבת בבקרה של עורך דין ירושה, ונקראת צוואה חסינה™. המערכת מבוססת על הניסיון הרב שצבר בתחום דיני הירושה כדי שכל אחד יכול להשתמש בה כדי ליצור צוואה בלווי עורך דין מומחה לדיני ירושה.
בתהליך הזה מוטמעים בצוואה מנגנונים חכמים ויצירתיים למניעת סכסוכים בין יורשים ובמשפחה בכלל. התוצאה המתקבלת – הצוואה ברורה ומדויקת ובכך נמנע סילוף רצון המצווה, ככתוב רצונו של אדם כבודו.

צוואה חסינה™

כספת סייבר™ חלק אינטגרלי מצוואה חסינה™

מערכת צוואה חסינה™ מאפשרת בקלות את שילוב כספת סייבר™ בתוך הצוואה כחלק אינטגרלי מהמערכת.
כאמור כספת סייבר™ היא שירות ירושה דיגיטלי מתקדם  מבוסס על פלטפורמה מקוונת, מאובטחת ,אשר מאפשרת לבעלים שלה, לאחסן בתוכה בצורה מסודרת ובטוחה את כל המידע החשוב להם, לרבות פירוט כלל הנכסים שבבעלותם, הן המוחשיים והן הדיגיטליים. כספת סייבר™ ניתנת לעדכון על ידי הבעלים שלה בכל רגע נתון באופן מקוון וללא תלות בגורם חיצוני כלשהו. תוכנה ייחשף רק בבוא היום – קרי ליורשים על פי צוואה רק לאחר אחרית שנותיהם ו/או למיופי כוח על פי ייפוי כוח מתמשך רק לאחר שבעלי הכספת איבדו את כשירותם.

לסיכום

צוואה חסינה™ מספקת פתרון מלא ואמין במחיר שווה לכל נפש:

  • מוודאת שרצון המצווה יתקיים.
  • מונעת סכסוכים.
  • מונעת סכנה של ביטול הצוואה.
  • מאפשרת עדכון מצב הנכסים בקלות, ללא צורך בעריכת מחדש באמצעות שילוב כספת סייבר™.
  • חסכונית.
  • זמינה.
  • נוחה לשימוש ונגישה מכל מקום וזמן.

חדש ומומלץ - קביעת פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו"ד ארז קרט

עו”ד ונוטריון ארז קרט מתמחה באופן ייחודי ובהיקף פעילות נרחב בנושאי ירושה, צוואות, עיזבון, הגנה על צוואה והתנגדות לצוואות ומשמש סגן יו”ר ועדת צוואות, ירושה ועזבונות של לשכת עורכי הדין. עו”ד ארז קרט הוא מייסד צוואה חסינה™ וכספת סייבר™. מקיים מרכז סיוע לנפגעי צוואות, והמפתח של מחשבון הירושה שמאפשר חישוב חלקו של כל יורש במקרה שאין צוואה.

כעת יש באפשרותכם לקבוע פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו”ד ארז קרט.

עו"ד ונוטריון ארז קרט
רשימת קישורים חשובים

מצב לא מקוון

הצ'קליסט לעריכת צוואה שמונעת סכסוכים במשפחה

בהנחיית עו"ד ארז קרט

מומחה לדיני ירושה וצוואות

דילוג לתוכן