הכלה דורשת זכויות במשק שהענקנו לבן שלנו, האם היא זכאית לכך?

עו”ד ארז קרט מתארח באולפן ומסביר ומסביר על בבעיות הכרוכות בהורשה של משק חקלאי ובסוגיית הבן הממשיך.
משק חקלאי מוגדר כשטח קרקע המצוי בדרך כלל בבעלותה של רשות מקרקעי ישראל ואשר מוחזק על ידי אדם החוכר אותו בתמורה לדמי שכירות המשולמים לבעל הקרקע.
בעצם מעמדו המשפטי של החוכר הינו כמעמד של “בר רשות”.

סעיף 114 לחוק הירושה מגדיר בן ממשיך כבן או נכד המחזיק בנחלה, או שבבעלותו נחלה מכוח ירושה או התחייבות מטעם ההורים.
התחייבות כמו הסכמי העברה ללא תמורה, למשל. הבן הממשיך רשאי לבנות בית על הנחלה, לצד בית ההורים ובתנאי שימשיך לעבוד במשק ויסייע להוריו להמשיך לנהלו.
לאחר פטירת ההורים, יהיה זכאי הבן הממשיך לבעלות על הנחלה כולה תחת הוריו. 
לכן התשובה לשאלה הכלה דורשת זכויות במשק שהענקנו לבן שלנו, האם היא זכאית לכך ? אינה כה פשוטה.
עו”ד קרט מסביר בראיון את הסוגיה לעומק וכיצד ניתן להתמודד עם דרישתה של הכלה, והקשר להתנגדות לצוואה.

מצב לא מקוון

הצ'קליסט לעריכת צוואה שמונעת סכסוכים במשפחה

בהנחיית עו"ד ארז קרט

מומחה לדיני ירושה וצוואות

דילוג לתוכן