האפוטרופוס הכללי: זינוק בשיעור הצוואות ,הופקדו כ 11 אלף צוואות - גידול של כ-28%

לפי הנתונים, ב-2022 יש זינוק בשיעור הישראלים שנערכים לזקנה ומכינים צוואות. הופקדו כ 11 אלף צוואות - גידול של כ-28%, מדובר על זינוק בשיעור הצוואות משמעותי במדינת ישראל.

מהדוח שפרסם האפוטרופוס הכללי עולה כי הזינוק בשיעור הצוואות נבע מכך שבמהלך השנה הוגשו כ-95 אלף בקשות לרשם הירושה, רובם באופן מקוון. כמו כן, חל גידול של כ-28% בהיקף הצוואות המופקדות אצל הרשמים לענייני ירושה, כאשר בשנת 2022 הופקדו כ-11 אלף צוואות, לעומת כ-8,700 צוואות שהופקדו בשנה הקודמת. מדובר על זינוק בשיעור הצוואות משמעותי וחשוב.

עוד נתון מעניין: מהדוח עולה כי כ-144 מיליון שקל מתוך הכספים שהורישו מי שנפטרו בישראל ובעולם לטובת המדינה ומוסדותיה, הועברו בשנה שעברה לטובת הציבור.

יש לציין כי פריצת דרך נוספת שנעשתה על ידי אפוטרופוס הכללי היא שירות אפוסטיל דיגיטלי, המשמש כאישור דיגיטלי הניתן על ידי רשות מוסמכת של מדינה
על גבי תעודות ציבוריות, ומאשר כי צווי הירושה וקיום הצוואה שניתנו על ידי רשם הירושה הינם מקוריים והונפקו מכוח סמכות שבדין. 

זינוק בשיעור הצוואות

הישראלים נערכים לגיל השלישי

בשנת 2022 מעבר לזינוק בשיעור הצוואות גם הופקדו אצל האפוטרופוס הכללי מעל 40 אלף ייפויי כוח מתמשכים. מדובר על עלייה של יותר מ-30% לעומת שנת 2021, היא מצטרף למגמה של זינוק בשיעור הצוואות שחלה בישראל.

האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני ירושה, עו”ד בן ציון פיגלסון: ” מנתוני הפעילות לשנת 2022 עולה, כי הציבור בישראל ממשיך להיערך לקראת כניסה לגיל השלישי ולבחור את הדרכים והפעולות העתידיות שייעשו באמצעות הפקדת ייפוי כוח מתמשך.”

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.
אם לא נערך מבעוד מועד ייפוי כוח מתמשך, צריך לפנות לבית המשפט ולבקש למנות אפוטרופוס, מה שכרוך בלא מעט בירוקרטיה. לכן, ייפוי כוח מתמשך חשוב בעיקר לבני המשפחה, כי הם אלה שיצטרכו להתמודד עם הבירוקרטיה במקרה שבו לא נערך ייפוי כוח מתמשך.

בעצם שנת 2022 היתה השנה הראשונה בה פחת היקף המינויים השנתיים של אפוטרופסים בבתי המשפט, על אףהזדקנות האוכלוסייה. לעומת זאת היה גידול משמעותי בהיקפי הפעילות בנושא ייפוי כוח מתמשך. בשנה זו נכנסו לתוקף כ- 1,900 יפויי כח מתמשכים, המהווים כ-% 15 מהאנשים שאיבדו את כשירותם. זאת אומרת שהיה גם זינוק בשיעור הצוואות וגם זינוק בשיעור ייפוי כוח המתמשכים.

יש לציין כיעלייה זו במספר הפקדות של ייפוי כוח מתמשכים הפחיתה את העומס בבתי המשפט ולראשונה בישראל, ועל אף הזדקנות האוכלוסייה, חלה ירידה בהיקף המינויים של אפוטרופוסים.

כאמור זינוק בשיעור הצוואות הורגש היטב בהיקף הפעילות בנוגע לצוואת הסתכם ב- 15,737 הליכים שונים, עליה של % 23לעומת שנת 2021 שבה היקף הפעילות הסתכם ב- 12,730 הליכים שונים. עיקר הפעילות בנוגע לצוואות הייתה של הפקדות צוואה ביחידות הרשם לענייני ירושה על-ידי המצווה, בין אם הפקדת צוואה פיזית ובין אם הפקדת צוואה מרחוק.

אפוסטיל דיגיטלי כאישור רשמי לצווי ירושה וצווי קיום צוואה

אפוסטיל הוא אישור הניתן על ידי רשות מוסמכת של מדינה על גבי תעודות ציבוריות, ומאשר כי התעודה רשמית, מקורית והונפקה על ידי הרשות המסוכמת לכך. החל משנת 2022 ניתן להפיק בלחיצת כפתור מרחוק חתימת אפוסטיל דיגיטלי לצווי ירושה וצווי קיום צוואה ולחסוך בכך את הצורך באימות הצווים פיזית במשרד החוץ והצורך בהמתנה ממושכת עד לקבלת האפוסטיל. השימוש באפוסטיל דיגיטלי אף הוא תרם לזינוק בשיעור הצוואות שחל בישראל בשנת 2022.

דיגיטלי
צווי ירושה וקיום צוואה שנתנו בשנת 2022 על פי מחוזות:

האפוטרופוס הכללי מכהן גם כממונה על ענייני ירושה ואחראי על נוהלי עבודתם של הרשמים לענייני ירושה ועל ניהול המרשמים השונים (בקשות שהוגשו לצווי ירושה וצווי קיום צוואה, צווים שניתנו, צוואות שהופקדו).

אדם הרוצה להבטיח כי צוואתו תישמר ותימצא לאחר מותו, יכול להפקידה בלשכות הרשם לענייני ירושה. הממונה על ענייני הירושה מנהל מרשם ארצי בדבר הצוואות שהופקדו בלשכות הרשם לענייני ירושה.

צווי ירושה וקיום צוואה שנתנו על פי מחוזות
זמן טיפול ממוצע בבקשות לצו ירושה וקיום צוואה שנסגרו בשנת 2022 לפי מחוזות :
זמן טיפול ממוצע בבקשות לצו ירושה וקיום צוואה שנסגרו בשנת 2022 לפי מחוזות

להקדים תרופה למכה - הפתרון השלם והמשתלם: צוואה חסינה™

עריכת צוואה (תכנון עיזבון) נחשב באופן מסורתי למורכב, מפחיד ויקר. אבל – יש חלופה שמאפשרת לרבים ליצור בקלות ובעלויות סבירות צוואה תקפה מבחינה חוקית ואמינה מאוד.

היא נקראת: צוואה חסינה™.
מכיוון שתחום הליגלטק (יישום טכנולוגיה בעולם המשפט ובעבודת עורכי הדין) יקר לליבו של עו”ד קרט, לקח על עצמו לבנות מערכת טכנולוגית מתקדמת, משולבת בבקרה של עורך דין ירושה, ונקראת צוואה חסינה™. המערכת מבוססת על הניסיון הרב שצבר בתחום דיני הירושה כדי שכל אחד יכול להשתמש בה כדי ליצור צוואה בלווי עורך דין מומחה לדיני ירושה.
בתהליך הזה מוטמעים בצוואה מנגנונים חכמים ויצירתיים למניעת סכסוכים בין יורשים ובמשפחה בכלל. התוצאה המתקבלת – הצוואה ברורה ומדויקת ובכך נמנע סילוף רצון המצווה, ככתוב רצונו של אדם כבודו.

צוואה חסינה™

כספת סייבר™ חלק אינטגרלי מצוואה חסינה™

מערכת צוואה חסינה™ מאפשרת בקלות את שילוב כספת סייבר™ בתוך הצוואה כחלק אינטגרלי מהמערכת.
כאמור כספת סייבר™ היא שירות ירושה דיגיטלי מתקדם  מבוסס על פלטפורמה מקוונת, מאובטחת ,אשר מאפשרת לבעלים שלה, לאחסן בתוכה בצורה מסודרת ובטוחה את כל המידע החשוב להם, לרבות פירוט כלל הנכסים שבבעלותם, הן המוחשיים והן הדיגיטליים. כספת סייבר™ ניתנת לעדכון על ידי הבעלים שלה בכל רגע נתון באופן מקוון וללא תלות בגורם חיצוני כלשהו. תוכנה ייחשף רק בבוא היום – קרי ליורשים על פי צוואה רק לאחר אחרית שנותיהם ו/או למיופי כוח על פי ייפוי כוח מתמשך רק לאחר שבעלי הכספת איבדו את כשירותם.

לסיכום

צוואה חסינה™ מספקת פתרון מלא ואמין במחיר שווה לכל נפש:

  • מוודאת שרצון המצווה יתקיים.
  • מונעת סכסוכים.
  • מונעת סכנה של ביטול הצוואה.
  • מאפשרת עדכון מצב הנכסים בקלות, ללא צורך בעריכת מחדש באמצעות שילוב כספת סייבר™.
  • חסכונית.
  • זמינה.
  • נוחה לשימוש ונגישה מכל מקום וזמן.

חדש ומומלץ - קביעת פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו"ד ארז קרט

עו”ד ונוטריון ארז קרט מתמחה באופן ייחודי ובהיקף פעילות נרחב בנושאי ירושה, צוואות, עיזבון, הגנה על צוואה והתנגדות לצוואות ומשמש סגן יו”ר ועדת צוואות, ירושה ועזבונות של לשכת עורכי הדין. עו”ד ארז קרט הוא מייסד צוואה חסינה™ וכספת סייבר™. מקיים מרכז סיוע לנפגעי צוואות, והמפתח של מחשבון הירושה שמאפשר חישוב חלקו של כל יורש במקרה שאין צוואה.

כעת יש באפשרותכם לקבוע פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו”ד ארז קרט.

עו"ד ונוטריון ארז קרט

מצב לא מקוון

הצ'קליסט לעריכת צוואה שמונעת סכסוכים במשפחה

בהנחיית עו"ד ארז קרט

מומחה לדיני ירושה וצוואות

דילוג לתוכן