יורש במקום יורש בצוואה - לדאוג לדורות הבאים !

יורש במקום יורש בצוואה הוא הסדר אשר מופיע בסעיף 41 לחוק הירושה ומאפשר לאדם לקבוע יורש חלופי למקרה שבו היורש הראשון לא יוכל לרשת מסיבה כלשהי. בכך המצווה מבטיח כי רצונו יוגשם במלואו, תוך לקיחה בחשבון של כל האפשרויות שעשויות להתרחש.

מספר דגשים:
1. אין מגבלה על מספר היורשים החלופיים, קרי ניתן ליצור שרשור של יורשים חלופיים במקום יורשים ללא הגבלה מספרית.
2. על היורש שקיבל את הירושה לא חלה על פי חוק הירושה כל מגבלה שהיא, והוא רשאי לעשות במה שקיבל (בעיזבון) כבתוך שלו, לרבות הורשתו לכל מי שיחפוץ.

בצוואה המכילה הסדר של יורש במקום יורש, יכול המוריש למנות יורש, אך במצבים שבהם היורש אינו יכול לרשת את העיזבון, לא צאצאיו יירשו את העיזבון, אלא יורש חלופי שאת זהותו קבע המוריש בצוואה.

בהסדר יורש במקום יורש בצוואה, המוריש מוריש את עזבונו ליורש מסוים, אבל אם הוא אינו יכול לרשת את המוריש עקב אחת הסיבות המפורטות לעיל זוכה היורש החלופי בעיזבון:
א. היורש הראשון מת לפני המצווה.
ב. היורש הראשון יימצא פסול מלרשת.
ג. היורש הראשון ויתר על המגיע לו בצוואה, ולא עשה זאת לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.

יורש במקום יורש בצוואה

הבדל בין הסדר יורש במקום יורש בצוואה לבין הסדר יורש אחר יורש

יורש במקום יורש בצוואה זה מצב בו המוריש מורה כי רכושו יעבור ליורש א’, אך אם יורש א’ לא יוכל לרשת את המוריש, נניח מסיבה שהוא נפטר לפני המוריש, ירש במקומו יורש ב’. קרי המוריש בוחר יורש חלופי. חשוב להבין את המשמעות המשפטית של הסדר יורש במקום יורש בצוואה והיא היה ויורש א’ ירש את הרכוש, הרי שההסדר מוצה, ותם ונשלם. יורש א’ יכול להעביר את הרכוש הלאה בחייו, נניח כמתנה, למכור אותו, להוריש אותו, בקיצור זה שלו, הוא הבעלים והוא רשאי לעשות במה שירש כבתוך שלו.
לעומת זאת בהסדר יורש אחר יורש המוריש מורה כי במותו, יירש אותו יורש א’; וכן מורה המוריש כי לאחר מותו של יורש א’, יירש את העזבון יורש ב’. זאת אומרת להבדיל מהסדר של יורש במקום יורש, כאן יש תקופה ביניים בה יורש א’ הוא הבעלים של עיזבון, ואחרי מותו או תקופה אחרת הרכוש יעבור ליורש ב’.
הבדל משמעותי שאם לא מנסחים נכון את הצוואה יכול לגרום למריבות ומחלוקות רבות בין היורשים. לדוגמא נניח שיורש א’ ירש דירה בהסדר של יורש אחר יורש, אם המוריש לא ניסח הוראה מגבילה בצורה נכונה, יורש א’ בתקופת הביניים הוא הבעלים של הדירה ורשאי לעשות בה כבשלו, קרי למכורה, לתת אותה במתנה ללא תמורה, למשכנה אותה וכיוצא בזה. המשמעות היא שיורש ב’ יירש רק מה שהשאיר יורש א’. בעצם אם המוריש לא ניסח הוראה מגבילה על יורש א’ מוטלת מגבלה אחת בלבד: הוא רשאי, אמנם, לנהוג ברכוש כמנהג בעלים, אך לא רשאי הוא לגרוע מחלקו של יורש ב’ על ידי צוואה משלו. כלומר אסור ליורש א’ להוריש את הדירה אבל לתת אותה במתנה כשהוא בחיים מותר לו. 

בפרשת זמיר נ’ גמליאל עמד בית המשפט על משמעותם של אופני הציווי האמורים וכדלקמן:

“עיון בשני ההסדרים מראה כי ההבדל ביניהם הוא גדול. בהסדר של “יורש אחר יורש בצוואה” הקבוע בסעיף 42 לחוק המוריש מורה כי במותו יירש אותו יורש א’, וכן מורה המוריש כי לאחר מותו של יורש א’ יירש את העיזבון יורש ב’. עד להגעת הרכוש ליורש ב’ ישנה, בלשונו של הנשיא ברק בענין מלמד “תקופת ביניים” בה יורש א’ הוא הבעלים של הרכוש . יורש א’ בתקופה זו רשאי לעשות במה שקיבל כבתוך שלו

(סעיף 42 (ב) ). יורש ב’ יירש רק מה ששייך ליורש א’ (שם), ואולם על יורש א’ מוטלת מגבלה: הוא רשאי אמנם לנהוג ברכוש כמנהג בעלים אך לא רשאי הוא לגרוע מחלק של יורש ב’ על ידי צוואה משלו… שונה ההסדר של יורש במקום יורש בצוואה” הקבוע בסעיף 41 לחוק לפיו המוריש מורה כי רכושו יעבור ליורש א’, אך אילו יורש א’ לא יירש את המוריש… יבוא בנעליו יורש ב’. ייעודו של הסדר זה הוא להסדיר מקרה בו המוריש צופה האפשרות מצב בו מי שנקבע כיורשו, לא יוכל לרשת אותו. המוריש קובע חליפין ליורש הראשון אותו קבע. אין בהסדר זה “תקופת ביניים” כמו בהסדר הקודם. היה ויורש א’ יירש את הרכוש, הרי שההסדר מוצה, תם ונשלם. יורש א’ יכול להעביר את הרכוש הלאה בחייו ולהוריש אותו – בין בצוואה ובין על פי דין – למי שיחפוץ”.

מעמדו של יורש במקום יורש בצוואה בעת התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה היא הליך משפטי שבו מי שחושב שהוא זכאי לחלק מהירושה של המנוח, או שהוא לא מרוצה מהחלוקה המוצעת בצוואה, יכול להעלות את טענותיו בבית המשפט. במקרים רבים, התנגדות לצוואה נעשית על ידי בני המשפחה הקרובים של המנוח, אבל ישנם גם מקרים שבהם אנשים אחרים, כמו חברים, שותפים או ארגונים, מתנגדים לצוואה. התנגדות לצוואה יכולה להתבסס על מספר סיבות, כמו: חשד לאי-תקינות של הצוואה, לחץ או השפעה בלתי הולמת על המנוח, אי-עדכניות של הצוואה, אי-שיווי בחלוקת הירושה, אי כשירות של המצווה. התנגדות לצוואה היא הליך מורכב וארוך, שדורש ידע משפטי וראיות משכנעות. לא כל אחד יכול להתנגד לצוואה, אלא רק מי שיש לו “מעוניין בדבר”, כלומר מי שאמור להרוויח או לאבד מביטול או שינוי הצוואה. 
נשאלת השאלה האם היורש החלופי (זה שמופיע בצוואה כיורש במקום יורש בצוואה) הוא “מעוניין בדבר” ?
התשובה לכך ניתן על ידי בית המשפט העליון שקבע כי היורש החלופי(שנקבע בהסדר של יורש במקום יורש בצוואה) עשוי להיות מעוניין בדבר ובעל מעמד בעת התנגדות לצוואה.

שילוב יורש במקום יורש בצוואה – רק על ידי עורך דין המתמחה בדיני ירושה

הוראת יורש במקום יורש בצוואה היא כלי משפטי גמיש שניתן להשתמש בו למגוון מטרות. עם זאת, חשוב להתייעץ עם עורך דין לפני עריכת צוואה המכילה הוראה זו, כדי לוודא כי היא תקפה וחוקית. יתרה מזאת ניסוח לא תקין של הוראת יורש במקום יורש בצוואה עשוי להוביל לסכסוכי ירושה מורכבים.
שימו לב ללשון תניית יורש במקום יורש בצוואה קיים משקל מרכזי בהתחקות אחר רצון המצווה ופרשנות בית המשפט את תניית יורש במקום יורש בצוואה.

עו”ד ארז קרט מתמחה בעריכת צוואות המשלבות תניית יורש במקום יורש בצוואה באופן מקצועי אשר עולה בקנה אחד עם דרישות הפסיקה. קבעו עוד היום פגישה וערכו את צוואתכם אצל מומחה לדיני ירושה וצוואות.

למשרדנו ניסיון עשיר בייצוג יורשים בהתנגדות לצוואה או הגנה על צוואה שמכילה תניית יורש במקום יורש בצוואה

עו”ד ונוטריון ארז קרט מתמחה באופן ייחודי ובהיקף פעילות נרחב בנושאי ירושה, צוואות, עיזבון, הגנה על צוואה והתנגדות לצוואות ומשמש סגן יו”ר ועדת צוואות, ירושה ועזבונות של לשכת עורכי הדין. עו”ד ארז קרט הוא מייסד צוואה חסינה™ וכספת סייבר. מקיים מרכז סיוע לנפגעי צוואות, והמפתח של מחשבון הירושה שמאפשר חישוב חלקו של כל יורש במקרה שאין צוואה.

כעת יש באפשרותכם לקבוע פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו”ד ארז קרט.

עו"ד ונוטריון ארז קרט
קראו מה הלקוחות כותבים על עו"ד קרט
רוצים לשמוע עוד עקבו אחרי

להקדים תרופה למכה - הפתרון השלם והמשתלם: צוואה חסינה™

עריכת צוואה (תכנון עיזבון) נחשב באופן מסורתי למורכב, מפחיד ויקר. אבל – יש חלופה שמאפשרת לרבים ליצור בקלות ובעלויות סבירות צוואה תקפה מבחינה חוקית ואמינה מאוד.

היא נקראת: צוואה חסינה™.
מכיוון שתחום הליגלטק (יישום טכנולוגיה בעולם המשפט ובעבודת עורכי הדין) יקר לליבו של עו”ד קרט, לקח על עצמו לבנות מערכת טכנולוגית מתקדמת, משולבת בבקרה של עורך דין ירושה, ונקראת צוואה חסינה™. המערכת מבוססת על הניסיון הרב שצבר בתחום דיני הירושה כדי שכל אחד יכול להשתמש בה כדי ליצור צוואה בלווי עורך דין מומחה לדיני ירושה.
בתהליך הזה מוטמעים בצוואה מנגנונים חכמים ויצירתיים למניעת סכסוכים בין יורשים ובמשפחה בכלל. התוצאה המתקבלת – הצוואה ברורה ומדויקת ובכך נמנע סילוף רצון המצווה, ככתוב רצונו של אדם כבודו.

צוואה חסינה™

כספת סייבר חלק אינטגרלי מצוואה חסינה™

מערכת צוואה חסינה™ מאפשרת בקלות את שילוב כספת סייבר בתוך הצוואה כחלק אינטגרלי מהמערכת.
כאמור כספת סייבר היא שירות ירושה דיגיטלי מתקדם  מבוסס על פלטפורמה מקוונת, מאובטחת ,אשר מאפשרת לבעלים שלה, לאחסן בתוכה בצורה מסודרת ובטוחה את כל המידע החשוב להם, לרבות פירוט כלל הנכסים שבבעלותם, הן המוחשיים והן הדיגיטליים. כספת סייבר ניתנת לעדכון על ידי הבעלים שלה בכל רגע נתון באופן מקוון וללא תלות בגורם חיצוני כלשהו. תוכנה ייחשף רק בבוא היום – קרי ליורשים על פי צוואה רק לאחר אחרית שנותיהם ו/או למיופי כוח על פי ייפוי כוח מתמשך רק לאחר שבעלי הכספת איבדו את כשירותם.

לסיכום

צוואה חסינה™ מספקת פתרון מלא ואמין במחיר שווה לכל נפש:

  • מוודאת שרצון המצווה יתקיים.
  • מונעת סכסוכים.
  • מונעת סכנה של ביטול הצוואה.
  • מאפשרת עדכון מצב הנכסים בקלות, ללא צורך בעריכת מחדש באמצעות שילוב כספת סייבר.
  • חסכונית.
  • זמינה.
  • נוחה לשימוש ונגישה מכל מקום וזמן.

חדש ומומלץ - קביעת פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו"ד ארז קרט

עו”ד ונוטריון ארז קרט מתמחה באופן ייחודי ובהיקף פעילות נרחב בנושאי ירושה, צוואות, עיזבון, הגנה על צוואה והתנגדות לצוואות ומשמש סגן יו”ר ועדת צוואות, ירושה ועזבונות של לשכת עורכי הדין. עו”ד ארז קרט הוא מייסד צוואה חסינה™ וכספת סייבר. מקיים מרכז סיוע לנפגעי צוואות, והמפתח של מחשבון הירושה שמאפשר חישוב חלקו של כל יורש במקרה שאין צוואה.

כעת יש באפשרותכם לקבוע פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו”ד ארז קרט.

עו"ד ונוטריון ארז קרט
קראו מה הלקוחות כותבים על עו"ד קרט

מצב לא מקוון

הצ'קליסט לעריכת צוואה שמונעת סכסוכים במשפחה

בהנחיית עו"ד ארז קרט

מומחה לדיני ירושה וצוואות

דילוג לתוכן