צוואה חסינה™ במעריב

עורך דין צוואות: צוואה הדדית – מה חייבים לדעת לפני שחותמים ?

צוואה הדדית היא צוואה שעורכים בני זוג, במטרה להוריש זה לזה את רכושם ולקבוע כיצד יחולק לאחר מותם. הניסיון מראה, שספק אם עורכיהם מודעים לכל השלכות המשפטיות הנובעות מעריכת צוואה הדדית.

עו”ד ארז קרט, מייסד צוואה חסינה™: “צוואה הדדית הידועה גם בסלנג כצוואה משותפת או צוואה זוגית. היא צוואה שעורכים בני זוג, בהתאם לסעיף 8 א לחוק הירושה”.

צוואה הדדית נערכת בין שני בני זוג בלבד (בני זוג נשואים ו\או ידועים בציבור) בהחלטה משותפת והסתמכות האחד על השני. הצוואה בעצם מסדירה את אופן חלוקת הרכוש לאחר מותו של אחד מבני הזוג וזאת כדי להבטיח את זכויותיו של בן הזוג השני.

בדרך כלל בצוואה כזו בני הזוג מצווים להוריש את עיזבונם זה לזה ולאחר מכן לצדדים שלישיים או ישירות לצדדים שלישיים. לדוגמא, בני זוג יכולים לערוך צוואה הדדית, בה קובעים הם כי בפטירת אחד מהם, יעבור כל עיזבונם לבן הזוג הנותר בחיים ולאחר פטירת שניהם יועבר כל עיזבונם ילדיהם המשותפים.

עו"ד ונוטריון ארז קרט

הסתמכות זה מה שהופך צוואה לצוואה הדדית

הנקודה החשובה שיש להדגיש היא שההדדיות בצוואה אינה מתבטאת בתוכן זהה ו/או שוויוני. אלא, בכך שהצוואות של בני הזוג מסתמכות אחת על השנייה, קרי כל אחד מהמצווים מסתמך על הוראותיה של צוואת האחר. 
עורך דין צוואות מדגיש כי בצוואות הדדיות אינטרס ההסתמכות גובר על עקרון חופש הציווי על כל המשתמע מכך.

חשוב לדעת, שהוראות לגבי בני הזוג בתוך הצוואה הדדית אינן חייבות להיות זהות, הדבר החשוב הוא שהצוואות תיערכנה באותו מועד, ובאופן של הסתמכות הדדית, מציין עורך דין צוואות.

לדוגמה: בני זוג יכולים לערוך צוואה הדדית במסגרתה הם קובעים, כי במידה ובן הזוג נפטר יעבר כל עזבונו לטובת בת הזוג להוציא את החברה אותה יקבל השותף. ובהמשך, בפטירתה של בת הזוג יועבר כל עיזבונם לטובת ילדיהם המשותפים. ואילו במידה ובת הזוג נפטרת ראשונה יעבור כל עיזבונה לטובת בן הזוג, ובהמשך, בפטירתו של בן הזוג יועבר כל עיזבונם לטובת ילדיהם המשותפים להוציא את החברה אותה יקבל השותף. 

דוגמא אחרת בני הזוג עורכים צוואה הקובעת כי דירת המגורים המשותפת, תישאר ברשות בן או בת הזוג שיוותר בחיים, ואילו דירת הנופש תחולק לאחר פטירת אחד מבני הזוג בין ילדיהם.

הסתמכות זה מה שהופך צוואה לצוואה הדדית

הנקודה החשובה שיש להדגיש היא שההדדיות בצוואה אינה מתבטאת בתוכן זהה ו/או שוויוני. אלא, בכך שהצוואות של בני הזוג מסתמכות אחת על השנייה, קרי כל אחד מהמצווים מסתמך על הוראותיה של צוואת האחר.

בצוואות הדדיות אינטרס ההסתמכות גובר על עקרון חופש הציווי על כל המשתמע מכך.חשוב לדעת, שהוראות לגבי בני הזוג בתוך הצוואה הדדית אינן חייבות להיות זהות, הדבר החשוב הוא שהצוואות תיערכנה באותו מועד, ובאופן של הסתמכות הדדית.

לדוגמה: בני זוג יכולים לערוך צוואה הדדית במסגרתה הם קובעים, כי במידה ובן הזוג נפטר יעבר כל עזבונו לטובת בת הזוג להוציא את החברה אותה יקבל השותף. ובהמשך, בפטירתה של בת הזוג יועבר כל עיזבונם לטובת ילדיהם המשותפים. ואילו במידה ובת הזוג נפטרת ראשונה יעבור כל עיזבונה לטובת בן הזוג, ובהמשך, בפטירתו של בן הזוג יועבר כל עיזבונם לטובת ילדיהם המשותפים להוציא את החברה אותה יקבל השותף.

עורך דין צוואות מביא דוגמא אחרת בני הזוג עורכים צוואה הקובעת כי דירת המגורים המשותפת, תישאר ברשות בן או בת הזוג שיוותר בחיים, ואילו דירת הנופש תחולק לאחר פטירת אחד מבני הזוג בין ילדיהם.

היתרונות של עריכת צוואה הדדית

המשמעות המרכזית של עריכת צוואה הדדית, נוגעת להגבלת אפשרות השינוי של הצוואה, ללא ידיעת בן הזוג השני. כמו כן צוואה הדדית מאפשרת לכתוב הוראות המתנות על הוראות החוק ומאפשרות לבן הזוג לשנות את הצוואה באופן שונה מהאופן בו מאפשרות הוראות חוק הירושה.

עו”ד ארז קרט, מייסד צוואה חסינה™ מדגיש כי: “התנאות אלה, מאפשרות לבני הזוג לערוך תכנון חכם של הליכי ההורשה שלהם, מתוך מחשבה עתידית כי נסיבות החיים משתנות.”

עורך דין צוואות

ביטול צוואה הדדית

עורך דין צוואות מציין כי הכלל בדיני הירושה הוא שהאדם רשאי לחזור בו מהצוואה שערך בכל רגע. הבעייתיות ביטול צוואה הדדית שהיא יוצרת התנגדות בין העיקרון של חופש הציווי ובין האינטרס של צד אחד להסתמך על ההתחייבויות של הצד השני.

לכן בחוק יש הבחנה ברורה בין מצב בו בת/בן הזוג החפץ ביטול צוואה הדדית, פועל כאשר בן זוגו עדיין בין החיים לבין מצב בו ביטול צוואה הדדית נעשה לאחר שבן זוגו כבר נפטר.

כאשר בן הזוג עדיין בין החיים – חובה למסר הודעה בכתב לבן הזוג בטרם ביטול צוואה הדדית.

כאשר בן הזוג אינו בין החיים – ראשית יש להשיב לעיזבון את כל מה שירש בן/בת הזוג שבחיים ורק לאחר מכן יוכל לערוך צוואה חדשה השונה מהצוואה ההדדית, קרי ביטול צוואה הדדית.

עורך דין צוואות: האומנם?

עו”ד ארז קרט, עורך דין צוואות, מייסד צוואה חסינה™, שמתמחה בהתנגדויות לצוואה מציין כי במקרים יוצאי דופן, בית המשפט לענייני משפחה, עשוי לייחס לבן הזוג ידיעה על שינוי או ביטול צוואה הדדית, גם כאשר לא התקבלה הודעה רשמית.

עורך דין צוואות מציין כי בפסק דין חדש שניתן בבית המשפט לענייני משפחה בנצרת (ת”ע 52005-08-18), נקבע כי בנסיבות חריגות ניתן ליחס לבן הזוג ידיעה קונסטרוקטיבית על ביטול צוואה הדדית, גם אם לא ניתן להוכיח כי קיבל על כך הודעה רשמית בכתב.

להקדים תרופה למכה - הפתרון השלם והמשתלם: צוואה חסינה™

עריכת צוואה (תכנון עיזבון) נחשב באופן מסורתי למורכב, מפחיד ויקר. אבל – יש חלופה שמאפשרת לרבים ליצור בקלות ובעלויות סבירות צוואה תקפה מבחינה חוקית ואמינה מאוד.

היא נקראת: צוואה חסינה™.
עו”ד קרט, עורך דין צוואות,  שתחום הליגלטק (יישום טכנולוגיה בעולם המשפט ובעבודת עורכי הדין) יקר לליבו, לקח על עצמו לבנות מערכת טכנולוגית מתקדמת, משולבת בבקרה של עורך דין צוואות, ונקראת צוואה חסינה™.

המערכת מבוססת על הניסיון הרב שצבר בתחום דיני הירושה כדי שכל אחד יכול להשתמש בה כדי ליצור צוואה בלווי עורך דין צוואות.

בתהליך הזה מוטמעים בצוואה מנגנונים חכמים ויצירתיים למניעת סכסוכים בין יורשים ובמשפחה בכלל. התוצאה המתקבלת – הצוואה ברורה ומדויקת ובכך נמנע סילוף רצון המצווה, ככתוב רצונו של אדם כבודו.

צוואה חסינה™

כספת סייבר™ חלק אינטגרלי מצוואה חסינה™

מערכת צוואה חסינה™ מאפשרת בקלות את שילוב כספת סייבר™ בתוך הצוואה כחלק אינטגרלי מהמערכת.
כאמור כספת סייבר™ היא שירות ירושה דיגיטלי מתקדם  מבוסס על פלטפורמה מקוונת, מאובטחת ,אשר מאפשרת לבעלים שלה, לאחסן בתוכה בצורה מסודרת ובטוחה את כל המידע החשוב להם, לרבות פירוט כלל הנכסים שבבעלותם, הן המוחשיים והן הדיגיטליים. כספת סייבר™ ניתנת לעדכון על ידי הבעלים שלה בכל רגע נתון באופן מקוון וללא תלות בגורם חיצוני כלשהו. תוכנה ייחשף רק בבוא היום – קרי ליורשים על פי צוואה רק לאחר אחרית שנותיהם ו/או למיופי כוח על פי ייפוי כוח מתמשך רק לאחר שבעלי הכספת איבדו את כשירותם.

לסיכום

צוואה חסינה™ מספקת פתרון מלא ואמין במחיר שווה לכל נפש:

  • מוודאת שרצון המצווה יתקיים.
  • מונעת סכסוכים.
  • מונעת סכנה של ביטול הצוואה.
  • מאפשרת עדכון מצב הנכסים בקלות, ללא צורך בעריכת מחדש באמצעות שילוב כספת סייבר™.
  • חסכונית.
  • זמינה.
  • נוחה לשימוש ונגישה מכל מקום וזמן.
  • בבקרה של עורך דין צוואות.

חדש ומומלץ - קביעת פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו"ד ארז קרט

עו”ד ונוטריון ארז קרט מתמחה באופן ייחודי ובהיקף פעילות נרחב בנושאי ירושה, צוואות, עיזבון, הגנה על צוואה והתנגדות לצוואות ומשמש סגן יו”ר ועדת צוואות, ירושה ועזבונות של לשכת עורכי הדין.

כעת יש באפשרותכם לקבוע פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו”ד ארז קרט.

מצב לא מקוון

דילוג לתוכן