פטור ממס שבח על דירת ירושה - מכירת דירה שהתקבלה בירושה

מס על ירושה (המכונה גם מס עיזבון) ומס על מתנה לקרוב הם מיסים שלובים.
נכון להיום מדינת ישראל היא בין המדינות היחידות בעולם שבה אין מס עיזבון (מס על ירושה) או מס על מתנה לקרוב (למעט מס שולי של 1/3 מס רכישה של מקבל המתנה). 

בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין – קבלת דירה בירושה (ללא תשלומים נוספים) לא מקימה את החובה לתשלום מס שבח ולא מס רכישה על הדירה שהתקבלה – פטור ממס שבח על דירת ירושה.

אולם, במועד מכירתה של הדירה, המוכר יצטרך לשלם מס שבח על כל הרווח שנצבר ממועד רכישת הדירה על ידי המוריש, ועד מועד המכירה, זאת אם זאת לא הייתה דירתו היחידה של המוריש בעת פטירתו.

סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין מעניק פטור ממס שבח ליורשים המוכרים את הדירה שירשו, ובתנאי שזו דירת יחיד של המנוח ואילו המנוח היה מוכר בימי חייו את דירתו, היה מקבל פטור ממס שבח. חשוב ראשית להבין את הגיון לסיבת הפטור ממס שבח על דירת ירושה. היורשים נכנסים לנעלי המוריש ולכן הם זכאים לפטור ממס שבח על דירת ירושה.

פטור ממס שבח על דירת ירושה

התנאים בחוק לקבלת פטור ממס שבח על דירת ירושה

בהתאם לסעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין ישנם 3 תנאים מצטברים לקבלת פטור ממס שבח על דירת ירושה:

1. היורש הוא אחד מאלה:

א. בן זוג של המוריש.

ב. צאצא (כולל נכד) של המוריש.

ג. בן זוג של צאצא של המוריש.

2. דירת מגורים מזכה – לפני פטירתו היה המוריש בעלים של לא יותר מדירת מגורים אחת. שימו לב כי לעניין זה, נקבע בפסיקה כי מספיק שהיה בבעלות המוריש גם חלק מדירה נוספת כדי לשלול את הפטור ממס שבח על דירת ירושה.

3. פטור ממס שבח במכירה – אילו המוריש היה עדיין בחיים והיה מוכר את דירת המגורים, היה לו פטור ממס שבח במכירה (נכון למועד המכירה ולא למועד הפטירה). זאת כמובן לפי פטור ממס שבח במכירת דירה יחידה.

מי זכאי לפטור ממס שבח על דירת ירושה

חשוב לשים לב כי רק יורשים שהם בני משפחה של המוריש זכאים לפטור ממס שבח על דירת ירושה.
אם המוריש הוריש את הדירה לחבר או אף לבן משפחה שאינו צאצא ישיר שלו או בן זוגו, המכירה תהיה חייבת במס שבח אף אם המוריש עצמו היה פטור ממס שבח על מכירה זו.
שימו לב: הפטור לא תקף כאשר הורה יורש ילד או אח יורש את אחיו.

שימו לב ניתן לעשות שימוש בפטור ממס שבח על דירת ירושה זה גם אם ליורש שהוא כרגע המוכר יש מספר דירות בבעלותו וגם אם ניצל בעבר פטורים אחרים, וזאת נוכח העובדה שהיורש נכנס לנעלי המוריש.

המוריש זכאי לפטור ממס שבח על דירת ירושה – היורשים לא !!!

יורשי דירה שמוגדרת כדירה יחידה של המוריש לא יהיו פטורים מתשלום מס שבח בעת מכירת הדירה אם בבעלות המוריש היה חלק מדירה נוספת, אפילו חלק קטן 1%.

חשוב להבין כי החוק בנושא מאוד ברור – היקף הרכוש שהיה למוריש ערב פטירתו – “דירת מגורים אחת בלבד”. בכך גילה המחוקק את דעתו לנהוג כלפי היורש באופן שונה מאשר למוריש (שזכותו לפטור לא הייתה נפגעת בשל בעלות ככל שהחלק הנוסף קטן משליש או מחצי ביחס לדירה שנתקבלה בירושה).
גם אם הדירה הוגדרה כ”דירה יחידה” של המוריש שמזכה אותו בפטור מתשלום מס שבח, על יורשי הדירה חלים כללים שונים וכל חלק מדירה נוספת ייחשב כדירה לגביהם.

בית המשפט קבע מפורשות כי יש להבחין בין זכויות המוריש שעוברות בירושה ליורשים על-פי חוק, לפטורים והנחות ממס שניתנים על-ידי רשויות המס משיקולים חברתיים, סוציאליים, כלכליים ואחרים. הנחות שהרשות נותנת לפי קריטריונים קבועים אינן בגדר “זכות” שעוברת בירושה ולא נמנית עם נכסי העיזבון, ולכן הכלל שלפיו היורש נכנס לנעליו של המוריש אינו רלוונטי לכאן.

יורשים של דירת מגורים לא זכאים לפטור ממס שבח על דירת ירושה בעת מכירת הדירה אם בבעלות המוריש היה חלק מדירה נוספת.

המוריש זכאי לפטור ממס שבח על דירה ירושה – היורשים לא

פטור ממס שבח על דירת ירושה - אינו עובר בירושה

חשוב לזכור כי אומנם סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין מעניק פטור ממס שבח על דירת ירושה ליורשים המוכרים את הדירה שירשו. אבל הזכות הזאת לא עוברת בירושה.

לדוגמא: בן שירש מאביו דירת מגורים יחידה, ולאביו היה זכות לפטור ממס שבח על מכירת הדירה, מכאן שגם בנו זכאי לפטור. לדאבנו הבן נפטר זמן קצר אחרי אביו וטרם הספיק למכור את דירת אביו. יורשיו של הבן הן אלמנתו ושתי בנותיו. לימים ילדיו האחרים של האב (המנוח) האלמנה והבנות מכרו את דירת המגורים שירשו וביקשו פטור ממס שבח לפי סעיף 49ב(5). אבל מיסוי מקרקעין דחו את בקשתה של האלמנה ושתי הבנות והן חויבו בתשלום מס שבח מלא, לא קיבלו פטור ממס שבח על דירת ירושה. כיוון שלבן שנפטר ביום פטירתו הייתה לו דירה נוספת. לו בנו של המנוח היה בחיים היום הוא היה זכאי לפטור ממס שבח על דירת ירושה, אלא כיוון שנפטר חלקו בדירה נמכר כדירה שלו שאותה ירש ולא כדירה של המנוח ומכאן שאין לו פטור ממס שבח על  דירת ירושה. באם לא הייתה לבן דירה אחרת בעת פטירתו היו זכאיות האלמנה והבנות לפטור דירת יחיד. המסקנה העולה היא כי פטור דירת ירושה לפי סעיף 49ב(5) אינו עוברת בירושה כך שילדיו של המנוח וכן בת הזוג יכולים לקבל את הפטור כל עוד הם מוכרים את הדירה בימי חייהם, משנפטרו לא יעבור הפטור ליורשיהם.

כיצד ניתן לקבל את הפטור ממס שבח על דירת ירושה

יש להגיש בקשה לפטור ממס שבח על דירת ירושה  במסגרת הצהרה על מכירה או רכישה של זכות במקרקעין.
אם ההורשה נעשתה על פי צוואה, יש לצרף לבקשה צוואה וצו קיום צוואה.
אם ההורשה נעשית ללא צוואה, יש לצרף צו ירושה.
אם המוריש היה תושב חוץ בעת פטירתו, יש להמציא מסמכים המוכיחים כי למוריש לא הייתה דירת מגורים נוספת במדינת התושבות שלו לצורך קבלת הפטור ממס שבח על דירת ירושה, וזאת גם אם היורש הוא תושב ישראל.

למשרדנו ניסיון עשיר בייצוג יורשים בעת מכירת דירות ירושה לרבות השגת פטור ממס שבח על דירת ירושה. שימו לב במקרה שמדובר בכמה יורשים, הסכם בין יורשים עשוי לסייע בתכנון מס יעיל.

כאן המקום להדגיש כי הורשה חכמה גם מתחשבת במיסוי הצפוי על היורשים, וכי צוואה שבנויה נכון גם מחלקת את הנכסים בין היורשים תוך מחשבה אילו מיסים יחולו עליהם בבואם למכור. כך למשל על מכירת נכסים שאינם דירות מגורים אין פטור ממס שבח והיורש שיירש אותם יידרש לשלם מס, ולכן יש לפצותו גם בכסף מזומן ולא להתייחס לשווי הנכס כפי שהוא. כמו כן כדאי להוריש נכס שכזה ליורש שיש לו פוטנציאל להפחתת מס שבח באמצעות פריסת מס שבח או קיזוז מול הפסדי הון.

עו”ד ונוטריון ארז קרט מתמחה באופן ייחודי ובהיקף פעילות נרחב בנושאי ירושה, צוואות, עיזבון, הגנה על צוואה והתנגדות לצוואות ושימש כסגן יו”ר ועדת צוואות, ירושה ועזבונות של לשכת עורכי הדין. עו”ד ארז קרט הוא מייסד צוואה חסינה. מקיים מרכז סיוע לנפגעי צוואות, והמפתח של מחשבון הירושה שמאפשר חישוב חלקו של כל יורש במקרה שאין צוואה.

כעת יש באפשרותכם לקבוע פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו”ד ארז קרט.

עו"ד ונוטריון ארז קרט
רוצים לשמוע עוד עקבו אחרי

חדש ומומלץ - קביעת פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו"ד ארז קרט

עו”ד ונוטריון ארז קרט מתמחה באופן ייחודי ובהיקף פעילות נרחב בנושאי ירושה, צוואות, עיזבון, הגנה על צוואה והתנגדות לצוואות ושימש כסגן יו”ר ועדת צוואות, ירושה ועזבונות של לשכת עורכי הדין. עו”ד ארז קרט הוא מייסד צוואה חסינה. מקיים מרכז סיוע לנפגעי צוואות, והמפתח של מחשבון הירושה שמאפשר חישוב חלקו של כל יורש במקרה שאין צוואה.

ליווי אישי 

עו”ד ארז קרט חרט על דגלו את נושא הליווי אישי, תוך דגש על יחס אישי וסיוע אנושי מותאם לכל לקוח ולקוח. 
עו”ד ארז קרט נוקט בגישה אקטיבית לקידום האינטרסים והצרכים של לקוחותיו לפני ותוך כדי הליך המשפטי. ניסיוני העשיר של עו”ד ארז קרט הן בתחום המשפטי והן בתחום העסקי הופכים אותו ליועץ מבוקש.
מומלץ לקבוע עוד היום קביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין ארז קרט.

כעת יש באפשרותכם לקבוע גם פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו”ד ארז קרט.

עו"ד ארז קרט
קראו מה הלקוחות כותבים על עו"ד קרט

מצב לא מקוון

דילוג לתוכן