צו ירושה תושב חוץ - בקשה לצו ירושה תושב חוץ

בית משפט בישראל מוסמך להוציא צו ירושה תושב חוץ לכל אדם שמושבו ביום מותו היה בישראל או שהניח נכסים בישראל.
סעיף 135 לחוק הירושה מגדיר מהו “מושב” של אדם – המקום בו נמצא מרכז חייו.
עיקרון “מושב” של אדם הוא אחד מבין מספר עקרונות המקובלים במשפט הבינלאומי הפרטי. מקורו של עיקרון זה הוא בדין האנגלי, שם מקובל עיקרון ה Domicile.

ברבות השנים התפתחה הגדרה שונה למונח דומיסיל בשיטות המשפט השונות. כך לדוגמה, במשפט הצרפתי קיימות שתי הגדרות למושג זה: האחת – לגבי צרפתים, והשנייה לגבי זרים. במשפט הפורטוגלי הוגדר הדומיסיל כ”מקום המגורים הקבוע”, ואילו במשפט האיטלקי – כמקום המגורים “העיקרי” ומרכז העסקים של האדם. המשפט האנגלי כולל בבחינת הדומיסיל, בכל מקרה ומקרה בחנים משפטיים-טכניים המקימים חזקות בנוגע למקומו של הדומיסיל.

צו ירושה תושב חוץ

קביעת מקום מושבו של תושב חוץ לצורך הוצאת צו ירושה תושב חוץ

בדברי ההסבר להצעת חוק הירושה, הוסבר שעיקרו מקום המושב הועדף במשפט הישראלי על פני העקרונות האחרים לברירת הדין, דוגמת “עיקרון האזרחות” או “עיקרון הפורום:” מן הבחינה המעשית, אדם שקבע את מקום מושבו מחוץ למדינת אזרחותו קשור באופן הדוק יותר לחוקי המקום החדש מאשר לחוקי המדינה אותה עזב. נימוק נוסף הוא שבעולם המודרני הפכה ההתניידות ממקום למקום למשימה פשוטה יחסית. לפיכך, אימוץ עיקרון מקום המושב, המקובל במדינות המשפט המקובל, מאפשר קיומו של כלל אחיד המקל על הדיון בסוגיה המסובכת ממילא של המשפט הבינלאומי הפרטי, ולבטח בעת הצורך להוצאת צו ירושה תושב חוץ.

חשוב להדגיש כי קביעת מקום מושבו של אדם הנה עניין פשוט. בתי המשפט בישראל בוחנים את ניסיבותיו הספציפיות של כל מקרה לגופו, וקובעים את מקום מושבו של המוריש על פי מבחן “מרב הזיקות”.

רשימת הזיקות שעל פיהן נקבע מקום המושב איננה רשימה סגורה. מדובר במסה מצטברת של מאפיינים, שאינם בלעדיים, ובצירופם מכווינים את השופט לקביעת מקום מושבו של האדם. בין מאפיינים אלו ניתן למנות את הנסיבות הבאות:

 • הזיקה הפורמלית של המוריש למקום המושב, אזרחות, תושבות וכיוצא בזה.
 • המקום בו נמצאים רוב נכסי המוריש ומהותם של נכסים אלו.
 • קשרים חברתיים ומשפחתיים של המוריש במקום הנדון, מרכז עסקיו ועבודתו.
 • משך השהות במקום המגורים הקודם ביחס למשך השהות במקום המגורים האחרון.
 • מידת השליטה בשפה ומידת ההתערות במנהגים מקומיים. 
 • מקור ההכנסה.

חושב לציין כי בעת קביעת מקום המושב על בית המשפט לבחון מהו המקום אליו היו למוריש/מצווה מירב הזיקות בעת מותו. יש לבחון את המערכת הכוללת, להעניק משקל לכל זיקה וזיקה, לבחון את הזיקות הן במדינת המוצא והן במקום הפטירה ולקבוע לאן הכף נוטה.

חשיבות קביעת המונח "מושבו" בעת הוצאת צו ירושה תושב חוץ

לקביעת בית המשפט לגבי מקום מושבו לצורך צו ירושה תושב חוץ, יש הכרעה קריטית על ארבעה עניינים הנקבעים לפי מונח זה:

1. סמכות השיפוט – סעיף 136 לחוק הירושה.

2. ברירת הדין – סעיף 137 לחוק הירושה.

3. הכשרות לצוות – סעיף 139 לחוק הירושה.

4. צורת הצוואה – סעיף 140 לחוק הירושה.

סמכות השיפוט בעת הוצאת צו ירושה תושב חוץ

סעיף 136 לחוק הירושה קובע כי:

“בית המשפט בישראל מוסמך לדון בירושתו של כל אדם שמושבו ביום מותו היה בישראל או שהניח נכסים בישראל .

כלומר לבית המשפט בישראל יש סמכות לדון בירושה של כל אדם, בתנאי שביום מותו היה מושבו בישראל או שהותיר נכסים בישראל.

חשוב להבהיר כי ברגע שבית המשפט הישראלי רוכש סמכות הוא יכול לדון בכל העיזבון, קרי גם בנכסים שאינם נמצאים בישראל והם חלק העיזבון. זאת אומרת שפסק הדין שהתקבל בבית משפט בישראל על כלל עיזבון המוריש הוא בסמכות אפילו אם לא ניתן לאכפו מחוץ לישראל.

למשרדנו ניסיון עשיר בייצוג יורשים של תושבי חוץ בקבלת צו ירושה תושב חוץ וצווי קיום צוואה לרבות רישום ירושות של תושבי חוץ בלשכת רישום מקרקעין – טאבו.

עו”ד ונוטריון ארז קרט מתמחה באופן ייחודי ובהיקף פעילות נרחב בנושאי ירושה, צוואות, עיזבון, הגנה על צוואה והתנגדות לצוואות ומשמש סגן יו”ר ועדת צוואות, ירושה ועזבונות של לשכת עורכי הדין. עו”ד ארז קרט הוא מייסד צוואה חסינה™ וכספת סייבר™. מקיים מרכז סיוע לנפגעי צוואות, והמפתח של מחשבון הירושה שמאפשר חישוב חלקו של כל יורש במקרה שאין צוואה.

כעת יש באפשרותכם לקבוע פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו”ד ארז קרט.

עו"ד ונוטריון ארז קרט
רוצים לשמוע עוד עקבו אחרי

להקדים תרופה למכה - הפתרון השלם והמשתלם: צוואה חסינה™

עריכת צוואה (תכנון עיזבון) נחשב באופן מסורתי למורכב, מפחיד ויקר. אבל – יש חלופה שמאפשרת לרבים ליצור בקלות ובעלויות סבירות צוואה תקפה מבחינה חוקית ואמינה מאוד.

היא נקראת: צוואה חסינה™.
מכיוון שתחום הליגלטק (יישום טכנולוגיה בעולם המשפט ובעבודת עורכי הדין) יקר לליבו של עו”ד קרט, לקח על עצמו לבנות מערכת טכנולוגית מתקדמת, משולבת בבקרה של עורך דין ירושה, ונקראת צוואה חסינה™. המערכת מבוססת על הניסיון הרב שצבר בתחום דיני הירושה כדי שכל אחד יכול להשתמש בה כדי ליצור צוואה בלווי עורך דין מומחה לדיני ירושה.
בתהליך הזה מוטמעים בצוואה מנגנונים חכמים ויצירתיים למניעת סכסוכים בין יורשים ובמשפחה בכלל. התוצאה המתקבלת – הצוואה ברורה ומדויקת ובכך נמנע סילוף רצון המצווה, ככתוב רצונו של אדם כבודו.

צוואה חסינה™

כספת סייבר™ חלק אינטגרלי מצוואה חסינה™

מערכת צוואה חסינה™ מאפשרת בקלות את שילוב כספת סייבר™ בתוך הצוואה כחלק אינטגרלי מהמערכת.
כאמור כספת סייבר™ היא שירות ירושה דיגיטלי מתקדם  מבוסס על פלטפורמה מקוונת, מאובטחת ,אשר מאפשרת לבעלים שלה, לאחסן בתוכה בצורה מסודרת ובטוחה את כל המידע החשוב להם, לרבות פירוט כלל הנכסים שבבעלותם, הן המוחשיים והן הדיגיטליים. כספת סייבר™ ניתנת לעדכון על ידי הבעלים שלה בכל רגע נתון באופן מקוון וללא תלות בגורם חיצוני כלשהו. תוכנה ייחשף רק בבוא היום – קרי ליורשים על פי צוואה רק לאחר אחרית שנותיהם ו/או למיופי כוח על פי ייפוי כוח מתמשך רק לאחר שבעלי הכספת איבדו את כשירותם.

לסיכום

צוואה חסינה™ מספקת פתרון מלא ואמין במחיר שווה לכל נפש:

 • מוודאת שרצון המצווה יתקיים.
 • מונעת סכסוכים.
 • מונעת סכנה של ביטול הצוואה.
 • מאפשרת עדכון מצב הנכסים בקלות, ללא צורך בעריכת מחדש באמצעות שילוב כספת סייבר™.
 • חסכונית.
 • זמינה.
 • נוחה לשימוש ונגישה מכל מקום וזמן.

חדש ומומלץ - קביעת פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו"ד ארז קרט

עו”ד ונוטריון ארז קרט מתמחה באופן ייחודי ובהיקף פעילות נרחב בנושאי ירושה, צוואות, עיזבון, הגנה על צוואה והתנגדות לצוואות ומשמש סגן יו”ר ועדת צוואות, ירושה ועזבונות של לשכת עורכי הדין. עו”ד ארז קרט הוא מייסד צוואה חסינה™ וכספת סייבר™. מקיים מרכז סיוע לנפגעי צוואות, והמפתח של מחשבון הירושה שמאפשר חישוב חלקו של כל יורש במקרה שאין צוואה.

כעת יש באפשרותכם לקבוע פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו”ד ארז קרט.

עו"ד ונוטריון ארז קרט

מצב לא מקוון

הצ'קליסט לעריכת צוואה שמונעת סכסוכים במשפחה

בהנחיית עו"ד ארז קרט

מומחה לדיני ירושה וצוואות

דילוג לתוכן