אישור חתימה של מיופה כוח מרחוק על מסמך ייפוי כוח מתמשך באמצעות היוועדות חזותית, ללא מפגש פיזי עם עורך הדין

בשורות משמחות החל מיום ניתן לבצע אישור חתימה של מיופה כוח מרחוק, כלומר יהיה ניתן להחתים את מיופה הכוח על מסמך ייפוי הכוח המתמשך/הבעת רצון/ הנחיות מקדימות לאפוטרופוס גם באמצעות היוועדות חזותית (הכוללת קול ותמונה). המשמעות היא שכעת מיפוי הכוח אינם צריכים להגיע כלל למשרד עורך הדין, אלא יכול לחתום על הסכמתם להיות מיפוי כוח מרחוק.

 

שימו לב כי הנחיה החדשה תחול גם לעניין חתימה של מיופה כוח על מסמך ייפוי כוח רפואי, מסמך ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים בלבד, מסמך הנחיות  מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון, בשינויים המחויבים. 

אישור חתימה של מיופה כוח מרחוק

תושבי חוץ - האם מיופה הכוח יכולים להיות אזרחי ותושבי חו"ל ?

מיופה כוח יכול להיות תושב או אזרח חוץ, וניתן לאשר את חתימתו מרחוק (אישור חתימה של מיופה כוח מרחוק) וזאת נוכח העובדה שלא נקבע בחוק תנאי לפיו מיופה הכוח חייבים להיות אזרחי או תושבי ישראל.

הצעה –  ככל שממנים מיופה כוח יחיד המתגורר בחו”ל, רצוי למנות לצדו מיופה כוח נוסף. לחילופין ככל שממנים מיופה כוח יחיד המתגורר בחו”ל, כדאי לשקול האם ברמה המעשית, הוא יוכל לפעול לבד “בשלט רחוק” לניהול ענייניו של הממנה.

השלבים לביצוע אישור חתימה של מיופה כוח מרחוק

שלב 1 – עו”ד יספק למיופה כוח את המסמך המלא של ייפוי הכוח המתמשך. וכן יתן למיופה/ת הכוח את ההסברים הנדרשים בהתאם לסעיף 32יד(ד) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962 באשר למשמעותו של ייפוי הכוח המתמשך, אחריותו/ה וסמכויותיו/ה לפי החוק.

שלב 2 – עורך הדין יחזה במסגרת שיחת וידאו, בזמן אמת, בחתימה של מיופה הכוח, לפי העניין, על המסמך הפיזי, והעתק של מסמך זה יועבר אל עורך הדין באופן דיגיטלי לצורך ביצוע ההפקדה.

שלב 3 – בעת ההפקדה המקוונת של ייפוי כוח מתמשך יגיש עורך הדין הצהרה לעניין ההיוועדות החזותית, אשר תצורף כצרופה למסמך המקוון.

למשרדנו ניסיון עשיר בעריכת ייפוי כוח מתמשך

משרדנו פיתח מודל מקצועי שנותן מענה לעריכת מסמך ייפוי כוח מתמשך בלווי אישי.

עו”ד ונוטריון ארז קרט מוסמך ע”י לשכת עורכי הדין והאפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כוח מתמשך. עו”ד ונוטריון ארז קרט יש ניסיון רב בעריכת ייפוי כוח מתמשך, תוך שהוא מכיר היטב את הרגישות הנדרשת ובתשומת לב לפרטים הקטנים ובכך מעניק שירות משפטי מיטבי ללקוחותיו.

למשרדנו ניסיון עשיר בעריכת ייפוי כוח מתמשך

מצב לא מקוון

דילוג לתוכן