ביטול צוואה הדדית

הכלל בדיני הירושה הוא שהאדם רשאי לחזור בו מהצוואה שערך בכל רגע. החוק מתיר מפורשות לכל אדם לשנות את צוואתו כאות נפשו, בכפוף לכך שהשינוי ייעשה באחת מן הדרכים המנויות בחוק לעריכת צוואה. גם אם ערך קודם לכן צוואה הדדית, כאמור בסיפא לסעיף 8א'(2) הקובע “הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה“.

הבעייתיות בביטול צוואה הדדית שהיא יוצרת התנגשות בין העיקרון של חופש הציווי ובין האינטרס של בן/בת הזוג להסתמך על ההתחייבויות של בן/בת הזוג השני.

לכן בחוק יש הבחנה ברורה בין מצב בו בת/בן הזוג החפץ ביטול צוואה הדדית, פועל כאשר בן זוגו עדיין בין החיים לבין מצב בו ביטול צוואה הדדית נעשה לאחר שבן זוגו כבר נפטר.

סעיף 8 א (ב) לחוק הירושה קובע כדלקמן:

“לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

ביטול צוואה הדדית

כאשר בן הזוג עדיין בין החיים

סעיף 8 א (ב) (1) לחוק הירושה קובע כדלקמן:
בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים”.

כאמור סעיף 8א (ב)(1) לחוק הירושה, מתיר ביטול חד צדדי של צוואה הדדית בחייהם של שני בני הזוג, בתנאי שהמבטל ימסור למצווה הודעה בכתב על ביטול הצוואה. תנאי זה כולל שתי פעולות: הודעה בכתב ומסירת ההודעה. 
תכלית מסירת ההודעה הינה מניעת פגיעה באינטרס ההסתמכות של המצווה השני ולכן “הודעת הביטול הנדונה נועדה ליידע את המצווה השני על ביטול צוואתו של המצווה הראשון ולאפשר למצווה השני, על ידי כך, לכלכל צעדיו בהתאם”.

הודעת הביטול תוביל לביטול של הצוואה הדדית של שני בני הזוג. הביטול מחזיר את חופש הצוואה לכל אחד מהמצווים. 

חשוב להדגיש כי בחוק הירושה לא נקבע באיזה אופן תתבצע מסירת ההודעה בכתב, האם פיזית או שמא מספיקה ידיעה, לכן אנחנו ממליצים לכתוב זאת במפורש בצוואה הדדית.
ראו המלצות מערכת צוואה חסינה™ בעת עריכת צוואה הדדית.

כאשר בן הזוג אינו בין החיים

סעיף 8 א (ב) (2) לחוק הירושה קובע כדלקמן:
לאחר מות אחד מבני הזוג –

(א) כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

(ב) לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש;

(ג) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה.

המשמעות היא שכל עוד לא חולק העיזבון בן זוג צריך להסתלק מהעזבון הסתלקות כללית ורק אז יוכל לערוך צוואה חדשה השונה מהצוואה ההדדית.
היה וכבר חולק העיזבון על בן הזוג שנותר בחיים שברצונו לשנות את צוואתו לפעול תחילה להשיב לעזבון את כל מה שירש. במידה ולא ניתן אז ההשבה תעשה ככל האפשר בעין, ואם לא ניתן, אז בשווי דומה. רק לאחר מכן יוכל בן בזוג שנותר בחיים לערוך צוואה חדשה השונה מהצוואה ההדדית.

חשוב להדגיש כי חוק הירושה, מאפשר לבני זוג העורכים צוואה הדדית – להכליל בצוואה שכזו הוראות המתנות על הוראות החוק ומאפשרות לבן הזוג לשנות את הצוואה באופן שונה מחוק הירושה. לכן אנחנו ממליצים להינות 
מיתרונותיה הרבים של מערכת צוואה חסינה™ בעת עריכת צוואה הדדית.

ביטול צוואה הדדית שלא על פי חוק הירושה

במקרים יוצאי דופן, בית המשפט לענייני משפחה, עשוי לייחס לבן הזוג ידיעה על שינוי או ביטול צוואה הדדית, גם כאשר לא התקבלה הודעה רשמית.

לדוגמא בפסק הדין ת”ע 15472-02-13 , נקבע כי בנסיבות מסוימות ניתן לסטות מדרישת מסירת הודעה בכתב, ובלבד שהמצווה השני ידע על עריכת הצוואה החדשה ו/או ביטול הצוואה ההדדית. ובכך ניתן מענה לרציונל ההסתמכות שמבוטא בדרישת החוק. בפסק דין זה הבעל ערך צוואה חדשה המבטלת את צוואתו הקודמת (צוואה הדדית שלו ושל אשתו), אולם לא מסר על כך הודעה בכתב לאשתו, אלא שהצוואה החדשה נערכה בבית הצדדים בנוכחות עו”ד עם אדם נוסף, כשהאישה שוהה בחדר סמוך.

בפסק דין אחר, ת”ע 2005-08-18, נקבע כי בנסיבות חריגות ניתן ליחס לבן הזוג ידיעה קונסטרוקטיבית על ביטול צוואה הדדית, גם אם לא ניתן להוכיח כי קיבל על כך הודעה רשמית בכתב. בפסק דין זה המצווה חוותה באחרית ימיה ועד לעזיבתה את הבית, בהיותה חולת סרטן סופנית, חיי סבל מלווים בפחד וחששות מפני בעלה. בית המשפט פסק כי בהגשת צווי הגנה, ופתיחת תיק גירושין ותביעה לפירוק שיתוף והחלפת טיוטות בין באי כוח הצדדים על בסיס הסכמותיהם, תחליף להודעה בכתב כנדרש בחוק הירושה בעת ביטול צוואה הדדית.

קבלו חינם את הצ'קליסט לעריכת צוואה שמונעת סכסוכים במשפחה

רוצים לשמוע עוד עקבו אחרי

חדש ומומלץ - קביעת פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו"ד ארז קרט

עו”ד ונוטריון ארז קרט מתמחה באופן ייחודי ובהיקף פעילות נרחב בנושאי ירושה, צוואות, עיזבון, הגנה על צוואה והתנגדות לצוואות ושימש כסגן יו”ר ועדת צוואות, ירושה ועזבונות של לשכת עורכי הדין (2012 – 2023). עו”ד ארז קרט הוא מייסד צוואה חסינה. מקיים מרכז סיוע לנפגעי צוואות, והמפתח של מחשבון הירושה שמאפשר חישוב חלקו של כל יורש במקרה שאין צוואה.

ליווי אישי 

עו”ד ארז קרט חרט על דגלו את נושא הליווי אישי, תוך דגש על יחס אישי וסיוע אנושי מותאם לכל לקוח ולקוח. 
עו”ד ארז קרט נוקט בגישה אקטיבית לקידום האינטרסים והצרכים של לקוחותיו לפני ותוך כדי הליך המשפטי. ניסיוני העשיר של עו”ד ארז קרט הן בתחום המשפטי והן בתחום העסקי הופכים אותו ליועץ מבוקש.
מומלץ לקבוע עוד היום קביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין ארז קרט.

כעת יש באפשרותכם לקבוע גם פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו”ד ארז קרט.

עו"ד ארז קרט
קראו מה הלקוחות כותבים על עו"ד קרט

מצב לא מקוון

הצ'קליסט לעריכת צוואה שמונעת סכסוכים במשפחה

בהנחיית עו"ד ארז קרט

מומחה לדיני ירושה וצוואות

דילוג לתוכן