צוואה חסינה™ במעריב

נוטריון: עדיפה צוואה נוטריונית על צוואה בעדים

על פי הכתוב בחוק הירושה, בישראל ישנן 4 דרכים, חוקיות, לערוך צוואה. אם כך מדוע עדיפה צוואה נוטריונית על צוואות אחרות ? 

נוטריון ועו”ד, ארז קרט, מייסד צוואה חסינה™: “צוואה נוטריונית היא צוואה שנערכת בפני נוטריון, שהוא רשות מוסמכת לאישור צוואות בישראל. צוואה נוטריונית מציעה מספר יתרונות על פני צוואה רגילה, שעשויה להיות בכתב יד או בפני עדים”.

בישראל ישנן 4 דרכים, חוקיות, לערוך צוואה, כדין, כך שתהא בעלת תוקף וניתן יהא לקיימה:

צוואה בעדים, צוואת שכיב מרע, קרי של אדם הסבור כי הינו עומד לקראת רגעיו האחרונים, צוואה בכתב יד וכן, צוואה למול רשות. הצוואה האחרונה, קרי צוואה בפני רשות, הינה הרלוונטית, יותר, לענייננו ובה נתמקד. צוואה בפני רשות, היא בעצם צוואה נוטריונית, וזאת מכיוון שהחוק קובע שדין שופט כדין נוטריון לצורך אישור צוואה. כלומר, צוואה בפני רשות, הכוונה, אף בפני נוטריון המוסמך לאשרה.

עו"ד ונוטריון ארז קרט

מיהו הנוטריון ומה יתרונה של צוואה נוטריונית ?

בטרם נצלול, אל תוך הליך עריכת צוואה נוטריונית, ראשית נפתח בתיאור תפקידו של הנוטריון ומשמעות אישורו, את מהימנות, הצוואה הנוטריונית. נוטריון, הינו עו”ד, אשר עוסק במקצוע, מזה, לפחות 10 שנים. כמו כן, בכדי לזכות בתעודת הנוטריון, חייב אותו עו”ד, המעוניין בכך, לעבור קורס, מיוחד, אשר מכשיר אותו, בעצם, לתפקיד הנוטריון.

חתימתו של הנוטריון, על מסמך, כגון הצוואה הנוטריונית, נחשבת כבעלת מתן גושפנקא אמינה, במיוחד, בעולם המשפט. וחזקה על צוואה, עליה מתנוססת חתימתו, של נוטריון, כי אותו מסמך הינו אוטנטי וכן, שבכדי לאשרו, בוצעו מספר פעולות המוודאות את אמינותו. ניתן למצוא את אותן פעולות מוודאות ומחזקות את אמינות, מסמכים כגון, הצוואה הנוטריונית, בתקנות הנוטריונים, לפיהן פועלים עורכי הדין שהוסמכו כנוטריונים.

עם כן, לאור האמינות, הרבה, שרוחשות הנפשות הפועלות, בעולם המשפט, לנוטריון אישוריו וחתימתו. הרי, שבדבר צוואה נוטריונית, הערוכה כדין, ישנו סיכוי גבוה שהדורשים לקיימה, יצליחו בכך ויחסית בנקל. כמו כן וכפועל היוצא מכך, הרי שדרישות אבטחה, נאמר, כגון 2 עדים וכתיבת הצוואה, בידיו של המצווה, אינן נדרשות בצוואה נוטריונית. כל זאת כאמור, לאור אמינותו של הנוטריון וכוחה של חתימתו.

כיצד מתבצעת עריכת צוואה נוטריונית ?

בכדי לאשר צוואה נוטריונית, על המצווה להפקיד, בידיו של הנוטריון, את הצוואה אותה מעוניין, הראשון, כי תקוים בבוא העת. על כן ראשית, מקריא הנוטריון, למצווה, בשפה שהינו מבין את הצוואה.

ניתן, אף למסור את פרטי הצוואה, בעל פה, בפני הנוטריון. היה והמדובר בצוואה, שכתובה בשפה זרה, יש לצרף אישור שייכתב, על גבי הצוואה, בידי מתרגם. אך ורק לאחר שהתרשם הנוטריון, כי מצווה עושה, כן, מתוך רצון חופשי וללא השפעה זרה, פסולה, של צד ג’, הצהיר שזו צוואתו, יעברו הצדדים לשלב החתימות.

כמו כן ועם האמור, על הנוטריון לוודא, כי המצווה, אינו מאושפז בבית החולים, חלילה, או מרותק למיטתו. שכן אזי, אין באפשרותו של הנוטריון לאשר, את הצוואה, אלא באם יומצא לו אישור רפואי, כי המצווה כשיר לצוות, את שיעשה ברכושו, לאחר לכתו מן העולם, כפי שנדרש בדין.

נוטריון

מן הפסיקה

להלן 2 דוגמאות, לפסקי דין, שניתנו בדבר צוואות נוטריוניות ובקשות לקיימן.

המקרה הראשון, אליו נדרש כבוד בית המשפט, לענייני משפחה, עסק בהתנגדות לקיום צוואה, על ידי היורשים חלק של 90%, מן העיזבון. לדידם של היורשים, כאמור, הרי שרבו של המנוח, מבית הכנסת שהאחרון נהג להתפלל בו, השפיע, על המצווה, באופן פסול ולא הוגן. על כן לדברי היורשים, יש לפסול את הרב מלרשת, את, החלק המצוין לזכותו, בגובה של 10%, מן העיזבון. כאן למותר לציין, כי את הצוואה, שבמקרה זה, אישר נוטריון.בית המשפט קבע, כי הנוטריון אשר אישר את הצוואה, עסקינן, פעל כדין ועל כן, חזקה על המנוח, כי אכן התכוון לצוות כאשר ציווה. קרי, חזקה שהמנוח התכוון לצוות, לרב, את אותו חלק, של 10%, מן העיזבון.

במקרה השני, אותו נביא כדוגמה לפסק דין, בנושא צוואה נוטריונית, דובר במצווה, אשר מסר את דברי הצוואה, לנוטריון, באמצעות מכשיר הטלפון. יש לזכור, כי צוואה נוטריונית, לפי החוק, תימסר בשתי דרכים: דרך ראשונה, בהגשת הצוואה, הכתובה, לידי הנוטריון. הדרך השנייה על פי החוק, הינה אמירת פרטי הצוואה בעל פה בנוכחות הנוטריון. במקרה זה, בו נאמרו דברי הצוואה, לנוטריון, בטלפון, דווקא הכיר בית המשפט, בצוואה, כצוואה נוטריונית. מה אף, שאותה צוואה, נחתמה בידי הנוטריון, בנוכחות המצווה, לאחר מסירת תוכנה בטלפון.

צוואה נוטריונית באמצעות צוואה חסינה™

עריכת צוואה (תכנון עיזבון) נחשב באופן מסורתי למורכב, מפחיד ויקר. אבל – יש חלופה שמאפשרת לרבים ליצור בקלות ובעלויות סבירות צוואה תקפה מבחינה חוקית ואמינה מאוד.

היא נקראת: צוואה חסינה™.
עו”ד קרט, בעל מערכת נוטריון אונליין שתחום הליגלטק (יישום טכנולוגיה בעולם המשפט ובעבודת עורכי הדין) יקר לליבו, לקח על עצמו לבנות מערכת טכנולוגית מתקדמת, משולבת בבקרה של עורך דין צוואות, ונקראת צוואה חסינה™.

המערכת מבוססת על הניסיון הרב שצבר בתחום דיני הירושה כדי שכל אחד יכול להשתמש בה כדי ליצור צוואה בלווי עורך דין צוואות.

בתהליך הזה מוטמעים בצוואה מנגנונים חכמים ויצירתיים למניעת סכסוכים בין יורשים ובמשפחה בכלל. התוצאה המתקבלת – הצוואה ברורה ומדויקת ובכך נמנע סילוף רצון המצווה, ככתוב רצונו של אדם כבודו.

צוואה חסינה™

כספת סייבר™ חלק אינטגרלי מצוואה חסינה™

מערכת צוואה חסינה™ מאפשרת בקלות את שילוב כספת סייבר™ בתוך הצוואה כחלק אינטגרלי מהמערכת.
כאמור כספת סייבר™ היא שירות ירושה דיגיטלי מתקדם  מבוסס על פלטפורמה מקוונת, מאובטחת ,אשר מאפשרת לבעלים שלה, לאחסן בתוכה בצורה מסודרת ובטוחה את כל המידע החשוב להם, לרבות פירוט כלל הנכסים שבבעלותם, הן המוחשיים והן הדיגיטליים. כספת סייבר™ ניתנת לעדכון על ידי הבעלים שלה בכל רגע נתון באופן מקוון וללא תלות בגורם חיצוני כלשהו. תוכנה ייחשף רק בבוא היום – קרי ליורשים על פי צוואה רק לאחר אחרית שנותיהם ו/או למיופי כוח על פי ייפוי כוח מתמשך רק לאחר שבעלי הכספת איבדו את כשירותם.

לסיכום

צוואה חסינה™ מספקת פתרון מלא ואמין במחיר שווה לכל נפש:

  • מוודאת שרצון המצווה יתקיים.
  • מונעת סכסוכים.
  • מונעת סכנה של ביטול הצוואה.
  • מאפשרת עדכון מצב הנכסים בקלות, ללא צורך בעריכת מחדש באמצעות שילוב כספת סייבר™.
  • חסכונית.
  • זמינה.
  • נוחה לשימוש ונגישה מכל מקום וזמן.
  • בבקרה של עורך דין מומחה לדיני ירושה.

חדש ומומלץ - קביעת פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו"ד ארז קרט

עו”ד ונוטריון ארז קרט מתמחה באופן ייחודי ובהיקף פעילות נרחב בנושאי ירושה, צוואות, עיזבון, הגנה על צוואה והתנגדות לצוואות ומשמש סגן יו”ר ועדת צוואות, ירושה ועזבונות של לשכת עורכי הדין.

כעת יש באפשרותכם לקבוע פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו”ד ארז קרט.

מצב לא מקוון

דילוג לתוכן