בע”מ 9085/16 – יישום תורת העקיבה אחרי נכס חלופי על פי הסדר של יורש אחר יורש בצוואה

פסק דין של בית המשפט העליון

בע”מ 9085/16 – יישום תורת העקיבה אחרי נכס חלופי על פי הסדר של יורש אחר יורש בצוואה תקציר פסק הדין בית המשפט העליון ביישום תורת העקיבה אחרי נכס חלופי על פי הסדר של יורש אחר יורש בצוואה. בית המשפט המחוזי מספר מבחנים לעניין יישום תורת העקיבה על הנכסים הנדונים: כוונת המוריש, סדר הקדימות, מבחן הזמנים, […]

ע”א 1900/96 – אומד דעת המצווה בדיני הצוואה

פסק דין של בית המשפט העליון

ע”א 1900/96 – אומד דעת המצווה בדיני הצוואה תקציר פסק הדין בית המשפט העליון דן בסוגית אומד דעת המצווה בדיני הצוואה. נקבע כי על אומד דעתו של המצווה רשאי השופט ללמוד מכל מקור אמין. אין הוא מוגבל אך ללשון הצוואה.  פסק הדין המלא       בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים   […]

ע”א 6078/99 – נטילת חלק בעריכת צוואה בניגוד לסעיף 35 לחוק הירושה

פסק דין של בית המשפט העליון

ע”א 6078/99 – נטילת חלק בעריכת צוואה בניגוד לסעיף 35 לחוק הירושה תקציר פסק הדין בית המשפט העליון בערעור דן בסוגיה של נטילת חלק בעריכת צוואה בניגוד לסעיף 35 לחוק הירושה. נקבע כי יש לבחון את חלותו של סעיף 35 לחוק לאור המבחן אם מידת האינטנסיביות של מעורבות הנהנה בענין עריכת הצוואה וחומרתה הם כאילו […]

ע”א 5869/03 – סעיפי פסלות בחוק הירושה לפי סעיף 35 לחוק הירושה

פסק דין של בית המשפט העליון

ע”א 5869/03 – סעיפי פסלות בחוק הירושה לפי סעיף 35 לחוק הירושה תקציר פסק הדין בית המשפט העליון בערעור על סעיפי פסלות בחוק הירושה. בית המשפט קמא קבע כי המערערת לקחה חלק בעריכת הצוואה על ידי מסירת פרטי הצוואה לעורך הצוואה, אף הקנה משקל לכך שהמערערת הסיעה את אמה לעו”ד לצורך החתימה על הצוואה.בית המשפט […]

בע”מ 10090/17 – ביטול צוואה המנוגדת לצוואות ההדדיות

פסק דין של בית המשפט העליון

בע”מ 10090/17 – ביטול צוואה המנוגדת לצוואות ההדדיות תקציר פסק הדין בית המשפט העליון התבקש לדון בבקשה לביטול צוואה המנוגדת לצוואות ההדדיות. נקבע כי המנוח לא עמד בתנאים שנקבעו בסעיף 8א(ב) לחוק הירושה ביטול הצוואה ההדדית, ועל כן צוואתו, שביקשה לכאורה לבטל את הצוואה ההדדית, נעדרת כל תוקף משפטי. פסק הדין המלא   בבית המשפט […]

בע”מ 1801/16 – ביטול צוואה לפי סעיף 35 לחוק הירושה

פסק דין של בית המשפט העליון

בע”מ 1801/16 – ביטול צוואה לפי סעיף 35 לחוק הירושה תקציר פסק הדין בית המשפט העליון התבקש לבצע ביטול צוואה לפי סעיף 35 לחוק הירושה. נטען בפני בית המשפט שחלק מהיורשים לקחו חלק בעריכת הצוואה ולכן לפי סעיף 35 לחוק הירושה הצוואה בטלה. נקבע כי החוק מקים חזקה חלוטה לפיה מי שהתערב בעריכת הצוואה או […]

בע”מ 6349/08 – נאמן אינו יורש בצוואה אלא בעל תפקיד

פסק דין של בית המשפט העליון

בע”מ 6349/08 – נאמן אינו יורש בצוואה אלא בעל תפקיד תקציר פסק הדין בית המשפט העליון דן בשאלה האם נאמן אינו יורש בצוואה אלא בעל תפקיד. בית המשפט העליון קבע כי אין הנאמן בחינת זוכה אלא מעין “יורש פונקציונלי”, שבמקרה של פיטורין או בתום תקופת הנאמנות לא נותר בידו מאום מן הירושה. נוכח העובדה שהנאמן […]

בע”מ 10807/03 – הבדל בין יורש במקום יורש בצוואה הדדית לבין יורש אחר יורש בצוואה הדדית

פסק דין של בית המשפט העליון

בע”מ 10807/03 – הבדל בין יורש במקום יורש בצוואה הדדית לבין יורש אחר יורש בצוואה הדדית תקציר פסק הדין בית המשפט העליון בקשת רשות הערעור להתנגדות לצוואה המנוח ולפעולתיו של העברת מקרקעין במתנה בחייו לאחר פטירת אשתו הראשונה ודן בין היתר הבדל בין יורש במקום יורש בצוואה הדדית לבין יורש אחר יורש בצוואה הדדית. בית […]

רע”א 3130/05 – מי זוכה במנתו של היורש השני בצוואה

פסק דין של בית המשפט העליון

רע”א 3130/05 – מי זוכה במנתו של היורש השני בצוואה תקציר פסק הדין בית המשפט העליון דן בערעור על בצוואה עם תניית יורש אחר יורש בצוואה. שני היורשים נפטרו, תוך שהיורש השני נפטר לפני היורש הראשון. מי זוכה במנתו של היורש השני בצוואה ?  מהן זכויותיו של היורש השני בצוואה על דרך יורש אחר יורש? […]

בע”מ 4064/12 – זכות שימוש אינה כירושת נכס בצוואה

פסק דין של בית המשפט העליון

בע”מ 4064/12 – זכות שימוש אינה כירושת נכס בצוואה תקציר פסק הדין בית המשפט העליון – נתבקש דן בצוואה בה המצווה לא ביקש להוריש לאשתו את הבעלות במקרקעין – אלא רק את זכות השימוש בה ליתרת חייה, וקבע כי זכות שימוש אינה כירושת נכס בצוואה. בית המשפט קבע כי אין מדובר לא בהסדר של “יורש […]

מצב לא מקוון

הצ'קליסט לעריכת צוואה שמונעת סכסוכים במשפחה

בהנחיית עו"ד ארז קרט

מומחה לדיני ירושה וצוואות

דילוג לתוכן