צוואה הדדית

צוואה הדדית הידועה גם בסלנג כצוואה משותפת או צוואה זוגית. היא צוואה שעורכים בני זוג, בהתאם לסעיף 8א לחוק הירושה.

צוואה הדדית נערכת בין שני בני זוג בלבד (בני זוג נשואים ו\או ידועים בציבור) בהחלטה משותפת והסתמכות האחד על השני. הצוואה בעצם מסדירה את אופן חלוקת הרכוש לאחר מותו של אחד מבני הזוג וזאת כדי להבטיח את זכויותיו של בן הזוג השני.

בדרך כלל בצוואה כזו בני הזוג מצווים להוריש את עיזבונם זה לזה ולאחר מכן לצדדים שלישיים או ישירות לצדדים שלישיים.

לדוגמא, בני זוג יכולים לערוך צוואה הדדית, בה קובעים הם כי בפטירת אחד מהם, יעבור כל עיזבונם לבן הזוג הנותר בחיים ולאחר פטירת שניהם יועבר כל עיזבונם ילדיהם המשותפים.

צוואה הדדית

הסתמכות זה מה שהופך צוואה לצוואה הדדית

הנקודה החשובה שיש להדגיש היא שההדדיות בצוואה אינה מתבטאת בתוכן זהה ו/או שוויוני. אלא, בכך שהצוואות של בני הזוג מסתמכות אחת על השניה, קרי כל אחד מהמצווים מסתמך על הוראותיה של של צוואת האחר. בצוואות הדדיות אינטרס ההסתמכות גובר על עקרון חופש הציווי על כל המשתמע מכך.

צוואה הדדית

חשוב לדעת שהוראות לגבי בני הזוג בתוך הצוואה הדדית אינן חייבות להיות זהות, הדבר החשוב הוא שהצוואות תיערכנה באותו מועד, ובאופן של הסתמכות הדדית.

לדוגמה:  בני זוג יכולים לערוך צוואה הדדית במסגרתה הם קובעים, כי במידה ובן הזוג נפטר יעבור כל עזבונו של לטובת בת הזוג להוציא את החברה אותה יקבל החתן. ובהמשך, בפטירתה של בת הזוג יועבר כל עיזבונם לטובת ילדיהם המשותפים. ואילו במידה ובת הזוג נפטרת ראשונה יעבור כל עיזבונה לטובת בן הזוג, ובהמשך, בפטירתו של בן הזוג יועבר כל עיזבונם לטובת ילדיהם המשותפים להוציא את החברה אותה יקבל החתן.

או בני הזוג עורכים צוואה הקובעת כי דירת המגורים המשותפת, תישאר ברשות בן או בת הזוג שיוותר בחיים, ואילו דירת הנופש תחולק לאחר פטירת אחד מבני הזוג.

 

יתרונות הצוואה הדדית

 • מונעת אפשרות שינוי של הצוואה, ללא ידיעת בן הזוג השני.
 • מאפשרת לכתוב הוראות המתנות על הוראות החוק ומאפשרות לבן הזוג לשנות את הצוואה באופן שונה מהאופן בו מאפשרות הוראות חוק הירושה.


התנאות אלה, מאפשרות לבני הזוג לערוך תכנון חכם של הליכי ההורשה שלהם, מתוך מחשבה עתידית כי נסיבות החיים משתנות.

ביטול צוואה הדדית

הכלל בדיני הירושה הוא שהאדם רשאי לחזור בו מהצוואה שערך בכל רגע. הבעייתיות ביטול צוואה הדדית שהיא יוצרת התנגדות בין העיקרון של חופש הציווי ובין האינטרס של צד אחד להסתמך על ההתחייבויות של הצד השני.

לכן בחוק יש הבחנה ברורה בין מצב בו בת/בן הזוג החפץ ביטול צוואה הדדית, פועל כאשר בן זוגו עדיין בין החיים לבין מצב בו ביטול צוואה הדדית נעשה לאחר שבן זוגו כבר נפטר.

כאשר בן הזוג עדיין בין החיים – חובה למסר הודעה בכתב לבן הזוג בטרם ביטול הצוואה.

כאשר בן הזוג אינו בין החיים – ראשית יש להשיב לעיזבון את כל מה שירש בן/בת הזוג שבחיים ורק לאחר מכן יוכל לערוך צוואה חדשה השונה מהצוואה הדדית.

הליכים משפטיים כנגד צוואה הדדית

במצבים לא מעטים, מוצאים עצמם יורשים במציאות לא נוחה מבחינתם, כאשר הצוואה ההדדית פוגעת בהם ואף חמור מכך כאשר אחד מבני הזוג שינה את הצוואה ההדדית לרעתם ו/או אף רוקן אותה מתוכן. 
יש לציין כי כבר נפסק, כי לעומת צוואה ‘רגילה’ אותה יש לפרש לפי אומד דעתו של המצווה בלבד, הרי שבפרשנותה של צוואה משותפת והדדית, יש לברר את אומד דעתם של שני המצווים כאילו היו הם אחד. שכן, בצוואה הדדית קיים אינטרס הסתמכות של המוריש השני שיש להגן עליו (בע”מ 4282/03).

הוראות החוק והפסיקה, כפי שהתפתחו במהלך השנים, יוצרות שלל טענות המאפשרות לתקוף מציאות זו. לכן, בכל מקרה בו קיימת צוואה הדדית ובוודאי כאשר מדובר במצב בו הצוואה שונתה על ידי אחד מבני הזוג, יש חשיבות רבה לבדיקה מקיפה של מכלול הנסיבות הסובבות את הצוואה ואת שינויה, כדי לבחון האם אכן מדובר במקרה בו אפשר לתקוף את הצוואה ולהביא לביטולה או שינויה.

שאלות ותשובות נפוצות על צוואה הדדית

צוואה הדדית היא הינה צוואה שבני זוג עורכים כדי להסדיר ענייני ירושה, עם מותו של אחד מבני הזוג לפני השני, או אם ילכו לעולמם ביחד.

להלן כמה סיבות למה כדאי לערוך צוואה הדדית:

1. הבטחת ביטחון כלכלי:

 • צוואה הדדית מבטיחה שבן הזוג הנותר בחיים יקבל את כל רכושו של בן הזוג שנפטר, ובכך יבטיח את ביטחונו הכלכלי.

 

2. מניעת סכסוכים:

 • צוואה הדדית יכולה למנוע סכסוכים עתידיים בין בני משפחה לגבי חלוקת הרכוש לאחר מות אחד מבני הזוג.
 • צוואה הדדית ברורה מקטינה את הסיכוי לפרשנות שגויה של רצונות בני הזוג.

3. חופש ציווי:

 • צוואה הדדית מאפשרת לבני הזוג לקבוע באופן חופשי כיצד יתחלק רכושם לאחר מותם, גם אם הוא אינו מחולק באופן שווה.
 • ניתן להוריש חלק מהרכוש לילדים, צד שלישי אחר, או אפילו לארגון צדקה.

4. גמישות:

 • ניתן לשנות צוואה הדדית בכל עת, בהסכמת שני בני הזוג.
 • זה מאפשר להתאים את הצוואה לשינויים בנסיבות החיים, כמו הולדת ילדים או רכישת נכסים חדשים.

5. פשטות:

חשוב לציין:

 • צוואה הדדית אינה מתאימה לכל זוג.
 • לפני עריכת צוואה הדדית, חשוב לוודא שבני הזוג מבינים את משמעות ההסכם וההשלכות שלו.
 • מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה לצוואות וירושות לפני עריכת צוואה הדדית.

לסיכום, צוואה הדדית היא כלי משפטי יעיל שיכול להבטיח את ביטחונם הכלכלי של בני הזוג ולמנוע סכסוכים עתידיים.

התשובה היא כן, ניתן לשנות צוואה הדדית, אך ישנם תנאים מסוימים:

1. הסכמת שני בני הזוג:

 • ניתן לשנות צוואה הדדית רק בהסכמתם המפורשת של שני בני הזוג.

 

2. ביטול צוואה הדדית כאשר בן הזוג עדיין בין החיים:

3. ביטול צוואה הדדית כאשר בן הזוג אינו בין החיים:

 • ניתן לעשות זאת אך המשמעות היא שכל עוד לא חולק העיזבון בן זוג צריך להסתלק מהעזבון הסתלקות כללית ורק אז יוכל לערוך צוואה חדשה השונה מהצוואה ההדדית.
  היה וכבר חולק העיזבון על בן הזוג שנותר בחיים שברצונו לשנות את צוואתו לפעול תחילה להשיב לעזבון את כל מה שירש. במידה ולא ניתן אז ההשבה תעשה ככל האפשר בעין, ואם לא ניתן, אז בשווי דומה. רק לאחר מכן יוכל בן בזוג שנותר בחיים לערוך צוואה חדשה השונה מהצוואה ההדדית.

חשוב לציין:

 • שינוי צוואה הדדית יכול להיות תהליך מורכב.
 • מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני ירושה לפני ביצוע שינוי כלשהו בצוואה הדדית.

לסיכום, ניתן לשנות צוואה הדדית, אך חשוב לעשות זאת באופן חוקי ותוך שמירה על הסכמתם המפורשת של שני בני הזוג במידת האפשר.

התשובה היא כן, ניתן לבטל צוואה הדדית:

1. ביטול צוואה הדדית כאשר בן הזוג עדיין בין החיים:

2. ביטול צוואה הדדית כאשר בן הזוג אינו בין החיים:

 • ניתן לעשות זאת אך המשמעות היא שכל עוד לא חולק העיזבון בן זוג צריך להסתלק מהעזבון הסתלקות כללית ורק אז יוכל לערוך צוואה חדשה השונה מהצוואה ההדדית.
  היה וכבר חולק העיזבון על בן הזוג שנותר בחיים שברצונו לשנות את צוואתו לפעול תחילה להשיב לעזבון את כל מה שירש. במידה ולא ניתן אז ההשבה תעשה ככל האפשר בעין, ואם לא ניתן, אז בשווי דומה. רק לאחר מכן יוכל בן בזוג שנותר בחיים לערוך צוואה חדשה השונה מהצוואה ההדדית.

חשוב לציין:

 • ביטול צוואה הדדית יכול להיות תהליך מורכב.
 • מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני ירושה לפני ביטול הצוואה הדדית.

לסיכום, ניתן לבטל צוואה הדדית, אך חשוב לעשות זאת בהתאם לחוק הירושה.

התשובה תלויה בנסיבות:

1. לפני התיקון לחוק הירושה (2005):

 • לפני שנת 2005, ניתן היה לבטל צוואה הדדית באופן חד צדדי, ללא צורך בהסכמת בן הזוג.
 • כתוצאה מכך, אדם היה יכול לשנות את צוואתו לאחר שבן זוגו הפך לחסוי, בלי יכולת של בן הזוג החסוי להתנגד.

 

2. לאחר התיקון לחוק הירושה (2005):

 • לאחר שנת 2005, חל “חזקת ההסתמכות”. משמעותה היא שבן זוג אינו יכול לשנות צוואה הדדית באופן חד צדדי, לאחר שבן זוגו הפך לחסוי.
 • ביטול צוואה הדדית לאחר שבן זוג הפך לחסוי אפשרי רק במקרים חריגים, כמו הוכחת כוונה חד משמעית של בן הזוג המבקש את הביטול.
 • במקרים כאלה, בית המשפט יבחן את נסיבות המקרה ויקבע האם לאפשר את ביטול הצוואה.

 

3. סוף מעשה במחשבה תחילה:

כשאני יושב עם לקוחות לערוך צוואה, אני חושב איתם על כל האפשרויות, לרבות אפשרות שאחד מהם יהיה לא כשיר, דן איתם מה רצונם ונותן לזה ביטוי בצוואתם. כך שאם הם רוצים במקרה מסוג כזה כן לאפשר לבן זוג השני יכולת שינוי הצוואה, הדבר יתאפשר כמובן בתנאים שהם מגדירים..

לסיכום:

בית המשפט קבע שבן הזוג הכשיר אינו יכול לערוך צוואה חדשה ולכן חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני ירושה לפני עריכת צוואה הדדית.

אם לא ערכו צוואה הדדית, חלוקת רכושכם לאחר מות אחד מכם תיקבע על פי חוק הירושה.

הנה כמה מההשלכות:

 • בן הזוג הנותר בחיים לא יקבל בהכרח את כל רכושכם. ייתכן שחלק מהרכוש יועבר לילדים, להורים, לאחים או לקרובי משפחה אחרים, בהתאם לחוק הירושה.
 • ייתכנו סכסוכים בין בני משפחה לגבי חלוקת הרכוש. היעדר צוואה ברורה עלול להוביל למחלוקות ומתחים בין בני המשפחה.
 • חלוקת הרכוש לא תהיה בהתאם לרצונותיכם. ייתכן שחלק מהרכוש יועבר לאנשים שלא התכוונתם להוריש להם.

 

לכן, מומלץ מאוד לערוך צוואה הדדית, גם אם אתם זוג צעיר ללא ילדים. צוואה הדדית תבטיח את ביטחונם הכלכלי של בני הזוג ותמנע סכסוכים עתידיים.

להלן כמה מהיתרונות של עריכת צוואה הדדית:

 • הבטחת ביטחון כלכלי: צוואה הדדית מבטיחה שבן הזוג הנותר בחיים יקבל את כל רכושכם לאחר מותכם.
 • מניעת סכסוכים: צוואה הדדית יכולה למנוע סכסוכים עתידיים בין בני משפחה לגבי חלוקת הרכוש.
 • חופש ציווי: צוואה הדדית מאפשרת לכם לקבוע באופן חופשי כיצד יתחלק רכושכם לאחר מותכם.
 • גמישות: ניתן לשנות צוואה הדדית בכל עת, בהסכמת שני בני הזוג.

 

לסיכום, עריכת צוואה הדדית היא צעד חשוב וחכם שיכול להגן על בני הזוג ולמנוע סכסוכים עתידיים. מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני ירושה לפני עריכת צוואה הדדית.

צוואה הדדית:

 • מסמך אחד בו שני בני הזוג מצווים את רכושם.
 • ביטוי להסכמה הדדית לגבי חלוקת הרכוש לאחר מות אחד מבני הזוג.
 • קשה יותר לשינוי לאחר פטירת אחד מבני הזוג (חזקת ההסתמכות).
 • מונעת סכסוכים עתידיים לגבי חלוקת הרכוש.
 • גמישה פחות בהשוואה לצוואות נפרדות.

 

צוואות נפרדות:

 • שני מסמכים נפרדים בהם כל בן זוג מצווה את רכושו.
 • מאפשרת חופש ציווי מוחלט לכל אחד מבני הזוג.
 • ניתנת לשינוי בכל עת על ידי כל אחד מבני הזוג.
 • עלולה להוביל לסכסוכים עתידיים לגבי חלוקת הרכוש.
 • גמישה יותר בהשוואה לצוואה הדדית.

 

הבחירה בין צוואה הדדית לצוואות נפרדות תלויה בנסיבות ובשיקולים האישיים של כל זוג.

להלן כמה גורמים שיש לקחת בחשבון:

 • מידת האמון בין בני הזוג: צוואה הדדית מחייבת רמת אמון גבוהה בין בני הזוג.
 • רצון לשלוט באופן בלעדי ברכוש: צוואות נפרדות מאפשרות לכל אחד מבני הזוג שליטה בלעדית ברכושו.
 • רצון למנוע סכסוכים עתידיים: צוואה הדדית יכולה למנוע סכסוכים עתידיים לגבי חלוקת הרכוש.
 • מורכבות הרכוש: צוואות נפרדות עשויות להיות מתאימות יותר במקרים של רכוש מורכב.

 

מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני ירושה לפני קבלת החלטה לגבי סוג הצוואה המתאים לכם.

עלויות עריכת צוואה הדדית משתנות בהתאם למספר גורמים:

א. מורכבות צוואה הדדית

1. כמות הזמן הנדרש:

צוואות הדדיות מורכבות דורשות יותר זמן מחקר, ניסוח ותיאום בין בני הזוג.

 

2. רמת המומחיות הנדרשת:

צוואות מורכבות עשויות לכלול סעיפים מיוחדים הדורשים ידע משפטי נרחב.

 

3. גורמים נוספים:

 • גודל ופיזור הרכוש.
 • מעורבות גורמים נוספים, כגון יועצים פיננסיים או רואי חשבון.
 • דחיפות עריכת הצוואה.

 

להלן כמה דוגמאות לצוואות הדדיות מורכבות:

 • צוואות הכוללות רכוש רב, כגון נדל”ן, עסקים או נכסים פיננסיים מורכבים.
 • צוואות הכוללות הוראות מיוחדות לגבי ילדים מנישואים קודמים.
 • צוואות הכוללות תנאים מיוחדים, כגון הקמת קרן נאמנות.

ב. ניסיון ומומחיות עורך דין

 • מומחיות: עורך דין מומחה יבטיח שהצוואה תהיה תקפה ותעמוד בדרישות החוק.
 • ניסיון: עורך דין מנוסה יתמודד בצורה יעילה עם אתגרים מורכבים שעשויים להתעורר במהלך עריכת הצוואה.
 • הבנה מעמיקה: עורך דין בעל הבנה מעמיקה של דיני ירושה ידע להגן על זכויותיכם ולייצג אתכם בצורה מיטבית.
 • גישה מקצועית: עורך דין מקצועי ינחה אתכם לאורך כל התהליך ויספק לכם ייעוץ משפטי נכון ומותאם אישית.

בחירת עורך דין מומחה לדיני ירושה עשויה להיראות כמו הוצאה נוספת, אך היא עשויה לחסוך לכם עוגמת נפש רבה בעתיד.

צוואה הדדית שנערכה בצורה לא מקצועית עלולה להוביל לסכסוכים משפטיים יקרים וממושכים, ולפגוע ברצונותיכם לגבי חלוקת רכושכם.

לכן, מומלץ להשקיע זמן ומאמץ בבחירת עורך דין מומחה ומנוסה שילווה אתכם בתהליך עריכת הצוואה הדדית.

ניתן לערוך צוואה הדדית בכמה מקומות:

1. עורך דין:

 • הדרך הנפוצה והמומלצת ביותר היא לפנות לעורך דין המתמחה בדיני ירושה.
 • עורך דין ינחה אתכם לאורך כל התהליך, יסביר לכם את ההשלכות המשפטיות של עריכת צוואה הדדית וידאג שהצוואה תהיה תקפה ותעמוד בדרישות החוק.

2. נוטריון:

 • ניתן גם לערוך צוואה הדדית אצל נוטריון.
 • נוטריון מוסמך לאמת חתימות ולוודא שהצוואה נעשתה מרצון חופשי.

3. רשם הירושות:

 • ניתן להפקיד צוואה הדדית אצל רשם הירושות במשרד המשפטים.
 • הפקדת הצוואה אצל רשם הירושות מבטיחה שהיא לא תאבד או תזויף.

חשוב לציין:

 • לא מומלץ לערוך צוואה הדדית באופן עצמאי.
 • צוואה שאינה תקפה עלולה להוביל לסכסוכים משפטיים יקרים וממושכים, ולפגוע ברצונותיכם לגבי חלוקת רכושכם.

 

לכן, מומלץ לפנות לעורך דין מומחה לדיני ירושה או נוטריון לקבלת סיוע בעריכת צוואה הדדית.

בחרו בעורך דין או נוטריון שאתם מרגישים בנוח איתו וסומכים על מקצועיותו.

כן, ידועים בציבור יכולים לערוך צוואה הדדית.

סעיף 8א לחוק הירושה, תשכ”ה-1965 מאפשר לכל זוג, בין אם נשוי או ידוע בציבור, לערוך צוואות הדדיות.

צוואה הדדית היא מסמך אחד בו שני בני הזוג מצווים את רכושם.

היא ביטוי להסכמה הדדית לגבי חלוקת הרכוש לאחר מות אחד מבני הזוג.

צוואה הדדית קשה יותר לשינוי לאחר פטירת אחד מבני הזוג (חזקת ההסתמכות).

היא מונעת סכסוכים עתידיים לגבי חלוקת הרכוש.

להלן כמה דברים שחשוב לדעת בנוגע לצוואות הדדיות של ידועים בציבור:

 • הוכחת מעמד של ידועים בציבור: במקרה של סכסוך, ייתכן שיהיה צורך להוכיח שבני הזוג חיו חיי אישות משותפים כבני זוג לכל דבר.
 • עריכת צוואה נפרדת: מומלץ לכל אחד מבני הזוג לערוך גם צוואה נפרדת, בנוסף לצוואה ההדדית, כדי שיוכל להוריש רכוש אישי שאינו חלק מהרכוש המשותף.
 • התייעצות עם עורך דין: מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני ירושה לפני עריכת צוואה הדדית, כדי לוודא שהיא תקפה ותעמוד בדרישות החוק.

 

לסיכום, ידועים בציבור יכולים לערוך צוואה הדדית, אך חשוב לעשות זאת בצורה נכונה ומקצועית.

מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני ירושה לפני קבלת החלטות בנוגע לעריכת צוואה הדדית בין ידועים בציבור.

צוואה משותפת היא גם  צוואה הדדית כאשר ההסדרים שקבע אחד מהמצווים מבוססים על ההסדרים שקבע המצווה השני ולא היו נערכים ללא הסדרים אלה. קרי המצווים מסתמכים זה על זה – עיקרון ההסתמכות ההדדית שבין המצווים העומד בבסיס הצוואה ההדדית. במילים אחרות אין חשיבות לכך שנוסח הצוואה זהה או שנערכו באותו היום – מה שקובע זה הסתמכות של הצוואות אחת על השניה.

קבלו חינם את הצ'קליסט לעריכת צוואה שמונעת סכסוכים במשפחה

רוצים לשמוע עוד עקבו אחרי

חדש ומומלץ - קביעת פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו"ד ארז קרט

עו”ד ונוטריון ארז קרט מתמחה באופן ייחודי ובהיקף פעילות נרחב בנושאי ירושה, צוואות, עיזבון, הגנה על צוואה והתנגדות לצוואות ושימש כסגן יו”ר ועדת צוואות, ירושה ועזבונות של לשכת עורכי הדין (2012 – 2023). עו”ד ארז קרט הוא מייסד צוואה חסינה. מקיים מרכז סיוע לנפגעי צוואות, והמפתח של מחשבון הירושה שמאפשר חישוב חלקו של כל יורש במקרה שאין צוואה.

ליווי אישי 

עו”ד ארז קרט חרט על דגלו את נושא הליווי אישי, תוך דגש על יחס אישי וסיוע אנושי מותאם לכל לקוח ולקוח. 
עו”ד ארז קרט נוקט בגישה אקטיבית לקידום האינטרסים והצרכים של לקוחותיו לפני ותוך כדי הליך המשפטי. ניסיוני העשיר של עו”ד ארז קרט הן בתחום המשפטי והן בתחום העסקי הופכים אותו ליועץ מבוקש.
מומלץ לקבוע עוד היום קביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין ארז קרט.

כעת יש באפשרותכם לקבוע גם פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו”ד ארז קרט.

עו"ד ארז קרט
קראו מה הלקוחות כותבים על עו"ד קרט

מצב לא מקוון

הצ'קליסט לעריכת צוואה שמונעת סכסוכים במשפחה

בהנחיית עו"ד ארז קרט

מומחה לדיני ירושה וצוואות

דילוג לתוכן