צוואה הדדית

צוואה הדדית הידועה גם בסלנג כצוואה משותפת או צוואה זוגית. היא צוואה שעורכים בני זוג, בהתאם לסעיף 8א לחוק הירושה.

צוואה הדדית נערכת בין שני בני זוג בלבד (בני זוג נשואים ו\או ידועים בציבור) בהחלטה משותפת והסתמכות האחד על השני. הצוואה בעצם מסדירה את אופן חלוקת הרכוש לאחר מותו של אחד מבני הזוג וזאת כדי להבטיח את זכויותיו של בן הזוג השני.

בדרך כלל בצוואה כזו בני הזוג מצווים להוריש את עיזבונם זה לזה ולאחר מכן לצדדים שלישיים או ישירות לצדדים שלישיים.

לדוגמא, בני זוג יכולים לערוך צוואה הדדית, בה קובעים הם כי בפטירת אחד מהם, יעבור כל עיזבונם לבן הזוג הנותר בחיים ולאחר פטירת שניהם יועבר כל עיזבונם ילדיהם המשותפים.

צוואה הדדית

הסתמכות זה מה שהופך צוואה לצוואה הדדית

הנקודה החשובה שיש להדגיש היא שההדדיות בצוואה אינה מתבטאת בתוכן זהה ו/או שוויוני. אלא, בכך שהצוואות של בני הזוג מסתמכות אחת על השניה, קרי כל אחד מהמצווים מסתמך על הוראותיה של של צוואת האחר. בצוואות הדדיות אינטרס ההסתמכות גובר על עקרון חופש הציווי על כל המשתמע מכך.

צוואה הדדית

חשוב לדעת שהוראות לגבי בני הזוג בתוך הצוואה הדדית אינן חייבות להיות זהות, הדבר החשוב הוא שהצוואות תיערכנה באותו מועד, ובאופן של הסתמכות הדדית.

לדוגמה:  בני זוג יכולים לערוך צוואה הדדית במסגרתה הם קובעים, כי במידה ובן הזוג נפטר יעבור כל עזבונו של לטובת בת הזוג להוציא את החברה אותה יקבל החתן. ובהמשך, בפטירתה של בת הזוג יועבר כל עיזבונם לטובת ילדיהם המשותפים. ואילו במידה ובת הזוג נפטרת ראשונה יעבור כל עיזבונה לטובת בן הזוג, ובהמשך, בפטירתו של בן הזוג יועבר כל עיזבונם לטובת ילדיהם המשותפים להוציא את החברה אותה יקבל החתן.

או בני הזוג עורכים צוואה הקובעת כי דירת המגורים המשותפת, תישאר ברשות בן או בת הזוג שיוותר בחיים, ואילו דירת הנופש תחולק לאחר פטירת אחד מבני הזוג.

 

יתרונות הצוואה הדדית

  • מונעת אפשרות שינוי של הצוואה, ללא ידיעת בן הזוג השני.
  • מאפשרת לכתוב הוראות המתנות על הוראות החוק ומאפשרות לבן הזוג לשנות את הצוואה באופן שונה מהאופן בו מאפשרות הוראות חוק הירושה.


התנאות אלה, מאפשרות לבני הזוג לערוך תכנון חכם של הליכי ההורשה שלהם, מתוך מחשבה עתידית כי נסיבות החיים משתנות.

ביטול צוואה הדדית

הכלל בדיני הירושה הוא שהאדם רשאי לחזור בו מהצוואה שערך בכל רגע. הבעייתיות ביטול צוואה הדדית שהיא יוצרת התנגדות בין העיקרון של חופש הציווי ובין האינטרס של צד אחד להסתמך על ההתחייבויות של הצד השני.

לכן בחוק יש הבחנה ברורה בין מצב בו בת/בן הזוג החפץ ביטול צוואה הדדית, פועל כאשר בן זוגו עדיין בין החיים לבין מצב בו ביטול צוואה הדדית נעשה לאחר שבן זוגו כבר נפטר.

כאשר בן הזוג עדיין בין החיים – חובה למסר הודעה בכתב לבן הזוג בטרם ביטול הצוואה.

כאשר בן הזוג אינו בין החיים – ראשית יש להשיב לעיזבון את כל מה שירש בן/בת הזוג שבחיים ורק לאחר מכן יוכל לערוך צוואה חדשה השונה מהצוואה הדדית.

הליכים משפטיים כנגד צוואה הדדית

במצבים לא מעטים, מוצאים עצמם יורשים במציאות לא נוחה מבחינתם, כאשר הצוואה ההדדית פוגעת בהם ואף חמור מכך כאשר אחד מבני הזוג שינה את הצוואה ההדדית לרעתם ו/או אף רוקן אותה מתוכן. 
יש לציין כי כבר נפסק, כי לעומת צוואה ‘רגילה’ אותה יש לפרש לפי אומד דעתו של המצווה בלבד, הרי שבפרשנותה של צוואה משותפת והדדית, יש לברר את אומד דעתם של שני המצווים כאילו היו הם אחד. שכן, בצוואה הדדית קיים אינטרס הסתמכות של המוריש השני שיש להגן עליו (בע”מ 4282/03).

הוראות החוק והפסיקה, כפי שהתפתחו במהלך השנים, יוצרות שלל טענות המאפשרות לתקוף מציאות זו. לכן, בכל מקרה בו קיימת צוואה הדדית ובוודאי כאשר מדובר במצב בו הצוואה שונתה על ידי אחד מבני הזוג, יש חשיבות רבה לבדיקה מקיפה של מכלול הנסיבות הסובבות את הצוואה ואת שינויה, כדי לבחון האם אכן מדובר במקרה בו אפשר לתקוף את הצוואה ולהביא לביטולה או שינויה.

חדש ומומלץ - קביעת פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו"ד ארז קרט

עו”ד ונוטריון ארז קרט מתמחה באופן ייחודי ובהיקף פעילות נרחב בנושאי ירושה, צוואות, עיזבון, הגנה על צוואה והתנגדות לצוואות ומשמש סגן יו”ר ועדת צוואות, ירושה ועזבונות של לשכת עורכי הדין.

כעת יש באפשרותכם לקבוע פגישת ייעוץ אישית מקוונת עם עו”ד ארז קרט.

מצב לא מקוון

הצ'קליסט לעריכת צוואה שמונעת סכסוכים במשפחה

בהנחיית עו"ד ארז קרט

מומחה לדיני ירושה וצוואות

דילוג לתוכן